Stavebníctvo

Architekti

Nájdených 555 firiem

Archstudio, spol. s r.o.

Hraničná 4716, 058 01 Poprad
+421 905 407331

MARKROP, spoločnosť s ručením obmedzeným

Bárdošova 54, 831 01 Bratislava
+421 2 52444177

WRANDERS, s.r.o.

Seberíniho 9, 821 07 Bratislava
+421 2 20606286

InduTech s.r.o.

Jesenná 14, 040 01 Košice
+421 903 609154

Slovenská agentúra životného prostredia

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
+421 48 4374111

CONSULTING spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii

Karadžičova 45, 811 07 Bratislava
+421 2 55425618

EXPRO, s.r.o.

Areál Duslo, 927 03 Šaľa
+421 31 7706733

H-AC Projekt s.r.o.

Hviezdoslavova 7, 040 43 Košice
+421 948 506425

GARS, s.r.o.

Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5514144

GEOCONSULT, spol. s r.o.

Tomášikova 10/E, 821 03 Bratislava
+421 905 602390

DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o.

Gaštanová 28, 060 01 Kežmarok
+421 52 4523075

KOPA, s.r.o.

Šoltésovej 1, 040 01 Košice
+421 55 6782977

MGM Žilina s.r.o.

Obežná 7/8190, 010 08 Žilina
+421 41 5652427

MyENERGY s.r.o.

Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
+421 911 668338

GEMERTERM-PROJEKCIA, s.r.o.

Škultétyho 1985/10, 979 01 Rimavská Sobota
+421 47 5626410

KONTRAKTING KROV HROU, s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7242146

WOOD & STONE s.r.o.

Nová 9/4640, 902 03 Pezinok
+421 33 6413561

NOVING s.r.o.

Námestie SNP 323, 972 71 Nováky
+421 46 5461462

ATRIOS architects, s.r.o.

Tomášikova 64, 831 03 Bratislava
+421 911 105556

Záhradníctvo Sadex, s.r.o.

Duklianska 19/B, 080 01 Prešov
+421 51 7721205

GFI, a. s.

Brnianska 49, 811 04 Bratislava
+421 2 32141901

Pro Style, s.r.o.

Škultétyho 4, 831 03 Bratislava
+421 2 44640382

Inžinierska kancelária Celprojekting, s.r.o.

M. Madačova 1, 034 01 Ružomberok
+421 44 4321380

DAVID interier design, spol. s r.o.

Bratislavská cesta 2791/114, 921 01 Piešťany
+421 33 7724827

Útvar hlavného architekta mesta

Československej Armády 26, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4330870

M - INTERIÉR, spol. s r.o.

Turbínová 1, 831 04 Bratislava
+421 911 099400

Ateliero s.r.o.

Zámocká 32, 811 01 Bratislava
+421 2 20709010

Architektonická dielňa COLLEGIUM s.r.o.

Mierová 161, 821 05 Bratislava
+421 2 43630064

IZOLA Košice, s.r.o.

Textilná 8, 040 01 Košice
+421 55 6252254

art JGS s.r.o.

SNP 44, 927 01 Šaľa
+421 31 7707312

EUROLINE SLOVAKIA spol. s r.o.

Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava
+421 2 44458549

Národné pamiatkové a krajinné centrum

Cesta na Červený most 6, 811 04 Bratislava
+421 2 54774805

VAMELI s.r.o.

Pri hati 1, 040 01 Košice
+421 55 6332957

BRIK, a.s.

Dolná 101/74, 967 01 Kremnica
+421 45 6742061

HOSPING spol. s.r.o.

Bajkalská 29, 821 05 Bratislava
+421 2 43427652

IPEC Projekt, s.r.o.

Roľnícka 116, 831 07 Bratislava
+421 2 48230111

PRODEX spol. s r.o.

Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
+421 2 68202650

REMING CONSULT a.s.

Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
+421 2 55566161

VUIS - ZAKLADANIE STAVIEB s r.o.

Kopčianska 82/C, 851 01 Bratislava
+421 2 68249422

KREA, spol. s r.o.

Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4153237

PRODING Banská Bystrica, spol. s r.o. „v konkurze“

Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4145762

Projexin, spol. s r.o.

Trhovisko 10, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5515332

ADA Atelier, s.r.o.

Bratislavská 47, 924 01 Galanta
+421 31 7805557

SPOL - LIPA, s.r.o.

Námestie sv. Michala 30, 920 01 Hlohovec
+421 33 7300230

GALOP, spol. s.r.o.

Južná trieda 66, 040 01 Košice
+421 910 259107

PRING, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným

Dénešova 29, 040 11 Košice
+421 905 434682

DECART, spol. s r.o.

Veľkodunajské nábrežie 4964/1A, 945 01 Komárno
+421 903 446094

AGROPROJEKT NITRA, s.r.o.

Chrenovská 32, 949 01 Nitra
+421 37 7723021

SAN - HUMA 90 s.r.o.

Župné námestie 9, 949 01 Nitra
+421 37 6524071

KENNEK PRO, s.r.o.

Štúrova 73, 059 21 Svit
+421 52 7755443