Skladovanie, balenie

Chladiace a mraziace sklady

Nájdených 105 firiem

MIRKOM s.r.o.

Hlavná 8/14, 946 32 Marcelová
+421 35 7610530

DHL Exel Slovakia, s.r.o.

Diaľničná 2, 901 03 Senec
+421 2 32161111

ISTERMEAT a.s.

Povodská cesta 14, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5526381

DIVARI s.r.o.

Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
+421 2 44635951

CALMAR spol. s r.o.

Textilná 4, 040 12 Košice
+421 915 849584

Rhenus Logistics, s.r.o.

Orechová 2/B, 922 10 Trebatice
+421 33 7760111

RE.MO.N, s.r.o.

Kollárova 319, 908 48 Kopčany
+421 34 6681683

Agrokor, spol. s r.o.

Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4297505

ICE - BERG SLOVAKIA, spol. s r.o.

Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
+421 2 53418281

AVET-C, spol. s r.o.

Košťany nad Turcom 348, 038 41 Košťany nad Turcom
+421 43 4238267

NULIKO, s.r.o.

U Krsaňana 246, 022 01 Čadca
+421 41 4322252

LOGISTICKÉ CENTRUM STRED, a.s.

Trieda osloboditeľov 932/18, 963 01 Krupina
+421 45 5511243

TRANSPED s.r.o. Žilina

M.R.Štefánika 40, 010 01 Žilina
+421 41 7233378

Norbert Balázs - NM - ZEL

Školská 26, 982 01 Tornaľa
+421 907 484892

FALAT Group, s.r.o.

17. novembra 57/B , 083 01 Sabinov
+421 56 6323211; +421 905 274229

ALLEGRIA.SK, s.r.o.

Kapitulská 6 , 917 02 Trnava
+421 33 5936193; +421 911 989810

MUDr. Viliam Donič - TINTA-INK

Furčianska 69, 040 1 Košice 14
+421 55 6716732

STYLTEX, spol. s r.o.

Kračanská cesta 1237/10, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5522870

Miloš Kosák

Hospodárska 85, 917 01 Trnava
+421 907 714978

Ing. Ján Sládek VELOSPRINT

Damborského 7, 949 01 Nitra
+421 37 6525472

DSH Nitra, s.r.o.

Mojmírovská, 951 12 Ivanka pri Nitre
+421 421 37 6564589

LESY GRANUA,s.r.o.

Jurská 8, 934 01 Levice
+421 (036) 6312915

Tukový priemysel Nitra, spol. s r.o.

Na priehon 50, 949 01 Nitra
+421 37 7757201 Sekretariát

Velosprint H+S,s.r.o.

Hlavná 932, 951 15 Mojmírovce
+421 (037) 7798553

Ahorner Slovakia s.r.o.

Mlynarovičova 12, 851 03 Bratislava
+421 2 62524649

GUMEX SLOVAKIA-Ing.Dušan Čanky

Mostná 15, 949 01 Nitra
+421 (037) 6522431

Martin Vnučko

Urmince 409, 956 02 Urmince
+421 38 5386324; +421 902 102957

GEMEX Trade, s.r.o.

Bratislavská 402, 911 01 Trenčín
+421 (032) 7440311

Hoek Slovakia, s.r.o.

Brnianska 1719, 911 01 Trenčín
+421 32 6501601

CT Cargo Transport s.r.o.

Mlynské nivy 53, 821 09 Bratislava
+421 2 58310111

Ján Čakloš - OVO CENTRUM

1. mája, 066 0 Humenné
+421 (057) 7753584

Ladislav Struňák - OCTOPUS-S

Tolstého 1, 066 0 Humenné
+421 (057) 7753584

AXECO, spol. s r.o.

Vajanského 30, 080 0 Prešov
+421 (051) 7722797

Viking

Jarmočná 1, 040 01 Košice 1
+421 (055) 6233252

EUROMIX s.r.o.

Textilná 1, 040 01 Košice 1
+421 (0903) 138300

Bass s.r.o.

Uherova 3, 040 01 Košice
+421 55 7996441

INVOZ, s.r.o.

Trieda SNP 61, 040 1 Košice
+421 55 7996441

JAK

Legionárska 39, 917 00 Trnava
+421 (033) 5446580

GASTRO - EFEKT, spol. s r.o.

I.Krasku 31, 917 05 Trnava-Modranka
+421 (033) 5531466

GASTROTOP a.s.

Moravská 898, 908 48 Kopčany
+421 34 6681180

RAMING s.r.o.

Dvorská cesta 4, 942 0 Nové Zámky
+421 34 6681180

HARVEY Slovakia

Považská 18, 940 01 Nové Zámky
+421 (0905) 419955

PULZ 99

Magnezitárska 9, 040 13 Košice 13
+421 (055) 6367331

Mart

Hurbanistov 1, 080 01 Prešov
+421 (051) 7732069

Poľnohospodárske družstvo Kapušany

Kapušany, 082 12 Kapušany
+421 (051) 7941777

BONOS, spol. s r.o.

Ádorská 50, 929 0 Dunajská Streda
+421 (031) 5516303

Veľkoobchod pivá,nápojov,cigariet a cukroviniek

Malodvornícka 208, 929 01 Dunajská Streda
+421 (031) 5516303

HENDERIKUS, spol. s r.o.

Bocatiova 4, 040 0 Košice
+421 (031) 5516303

Color Prizma

Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda
+421 (031) 5521125

Zerda,s.r.o.

Táborská 73, 932 01 Veľký Meder
+421 (031) 5552330