Poľnohospodárstvo, potravinárstvo a nápoje

Stroje a vybavenie na výrobu cestovín

Nájdených 7 firiem

VZDUCHOTORG, spol. s r.o.

Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7715085

PekaStroj s.r.o.

Priemyselná 4, 949 01 Nitra
+421 37 6516761

BICKEL & WOLF Bratislava s.r.o.

Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 2 49204730

Ing. Juraj Patek - PATOS

Jána Halašu 2, 911 01 Trenčín
+421 905 267203

REMONTMILK s.r.o.

Lastomírska 2, 071 01 Michalovce
+421 56 6442640

SOLLER, s.r.o.

Čapkova 2, 811 0 Bratislava
+421 (02) 52621267

LASER-SK spol. s r.o.

Ťačevská 603/7, 085 0 Bardejov
+421 (0907) 363315