Poľnohospodárstvo, potravinárstvo a nápoje

Sadenice, semená, stromy, les

Nájdených 37 firiem

Agronova Brezovica s.r.o.

Brezovica nad Torysou 417, 082 74 Brezovica nad Torysou
+421 51 4591229

Kamega s.r.o. Levoča

Novoveská cesta 37, 054 01 Levoča
+421 53 4512732

Eduard Mátyus

Silická Jablonica 2, 049 43 Silická Jablonica
+421 908 391 716

Poľana s.r.o.

Hunkovce 72, 090 03 Hunkovce
+421 54 7593375

Conifera s.r.o.

Štefánikovo nám.5, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4299220

Unip s.r.o.

Jablonská 9015, 907 01 Myjava
+421 34 6214002

GEC s.r.o.

Závodská cesta 10, 012 36 Žilina
+421 41 7630011

OR-LI s.r.o.

Dovalobo 555, 033 01 Liptovský Hrádok
+421 44 5223535

Drevospol Zázrivá s.r.o.

Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5864507

Alis Slovakia s.r.o.

Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 905 496 787

Kopa Design, s.r.o.

Šoltésovej 1, 040 01 Košice
+421 55 6780052

AGC s.r.o.

Námestie Sv.Egídia 4/7, 058 01 Poprad
+421 52 7886561

Gako Bardejov s.r.o.

Slovenská 10, 085 01 Bardejov
+421 54 4727315

Durame, s.r.o.

D.Dlabača 27, 010 01 Žilina
+421 41 5523352

WoodTech a.s.

Roľnícka 11, 031 05 Liptovský Mikuláš
+421 44 5570445

Družstvo podielnikov Ladomirová

, 090 03 Ladomirová
+421 54 7566249

Valant Trade s.r.o.

Šoltésovej 5, 040 01 Košice
+421 55 6771987

Mida - Ing.Daniela Drobňáková

Volgogradská 82, 080 01 Prešov
+421 51 7740112

Lignospol s.r.o.

Geča, 044 10 Geča
+421 55 6998666

Elcad Obnova s.r.o.

Mierové nám.1, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4433906

Woodcut, s.r.o.

Babuškova 1, 821 03 Bratislava
+421 905 535868

Forgim s.r.o.

Magnezitárska 27, 040 13 Košice
+421 905 412612

Silvacon, s.r.o.

Timravy 950/11, 036 01 Martin
+421 905 472633

VA Wood s.r.o.

Československej armády 1, 036 01 Martin
+421 43 4292152

Vastex s.r.o.

Ku Surdoku 22, 080 01 Prešov
+421 51 7710677

St.U.T.A.H. s.r.o.

Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina
+421 41 7234618

Kaja s.r.o.

Lieskovec 13, 821 06 Bratislava
+421 905 289035

Manip s.r.o.

Rakovo 62, 038 42 Príbovce
+421 905 705279

Black wood s.r.o.

Duklianska 34, 085 01 Bardejov
+421 903 902703

Seta - Ing.Ján Šestina

Pod Kalváriou 12, 034 01 Ružomberok
+421 44 4321827

Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.

Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 6920824 Riaditeľ

Wizard s.r.o.

Chotčanská 12, 091 01 Stropkov
+421 54 7422032

VBS s.r.o.

Podrybnícka 1, 069 01 Snina
+421 57 7685446

Nantraplant s.r.o.

Prešovská 16, 058 01 Poprad
+421 52 7769280

Výrobno - obchodný kombinát, a.s.

Bystrická cesta 132, 034 01 Ružomberok
+421 44 4323185

LUKÁČ, spoločnosť s ručením obmedzeným Snina

Kukučínova 2045, 069 01 Snina
+421 949 600 010

Dagmar Zemanová

Učiteľská 18, 821 06 Bratislava
+421 948 775 422