Poľnohospodárstvo, potravinárstvo a nápoje

Roľnícke družstvá

Nájdených 123 firiem

Poľnohospodárske družstvo Péder

Péder, 044 05 Péder
+421 55 4899206

Roľnícko-obchodné družstvo Sečovská Polianka

Sečovská Polianka, 094 14 Sečovská Polianka
+421 57 4497196

Roľnícke družstvo Telgárt, družstvo

Telgárt, 976 73 Telgárt
+421 48 6194113

Poľnohospodárske družstvo - Agro

, 072 01 Krásnovce
+421 56 6420318

Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce

, 076 75 Veľké Raškovce
+421 56 6282100

GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom

Pavlovce nad Uhom 74, 072 14 Pavlovce nad Uhom
+421 56 6494416

PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec

, 067 41 Chlmec
+421 57 7782163

Agro družstvo Staré

, 072 23 Zbudza
+421 56 6475120

Poľnohospodárske družstvo v Dravciach

Dravce 55, 053 14 Dravce
+421 53 4598227

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Nižný Lanec

, 044 73 Nižný Lánec
+421 55 4665175

PD Čečejovce, družstvo

Paňovská 7/530, 044 71 Čečejovce
+421 55 4649205

Poľnohospodárske družstvo Paňovce

Paňovce 203, 044 71 Paňovce
+421 55 4649326

Agroteam poľnohospodárske družstvo Bežovce

, 072 53 Bežovce
+421 56 6590230

Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce

, 072 63 Choňkovce
+421 56 6522415

Agropotravinárske družstvo Malčice

, 072 06 Malčice
+421 56 6496245

Poľnohospodárske družstvo Hranovnica

Hviezdoslavova 303, 059 16 Hranovnica
+421 52 7795191

PD Lemešany, s.r.o.

Osloboditeľov 516, 082 04 Drienov
+421 51 7499770

Roľnícke družstvo Ľubovec

Ľubovec 60, 082 42 Ľubovec
+421 51 7796319

Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma

P. K. Hostinského 28, 049 22 Gemerská Poloma
+421 58 7883690

Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej

Rejdová 257, 049 26 Rejdová
+421 58 7881822

Poľnohospodárske družstvo Vlachovo

Vlachovo 253, 049 24 Vlachovo
+421 58 7959132

Poľnohospodárske družstvo Vyšná Slaná

Vyšná Slaná 156, 049 26 Vyšná Slaná
+421 58 7883831

Roľnícke družstvo BIJACOVCE

Bijacovce, 053 06 Bijacovce
+421 53 4599243

AGRODRUŽSTVO Granč - Petrovce

Granč - Petrovce, 053 05 Granč - Petrovce
+421 53 4596242

Poľnohospodárske družstvo Helcmanovce

, 055 63 Helcmanovce
+421 53 4799379

Poľnohospodárske družstvo v Kluknave

, 053 51 Kluknava
+421 53 4473289

Poľnohospodárske družstvo Rozkvet so sídlom v Odoríne.

Odorín 251, 053 22 Odorín
+421 53 4425246

Poľnohospodárske družstvo Čingov Smižany

Tatranská 126, 053 11 Smižany
+421 53 4431011

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Spišské Podhradie

Štefánikova 45/499, 053 04 Spišské Podhradie
+421 53 4541112

AGRODRUŽSTVO STUDENEC, v likvidácii

, 053 04 Studenec
+421 53 4541427

Poľnohospodárske družstvo AGROPOL Blatná Polianka

, 072 43 Blatné Revištia
+421 56 6597234

AGRONOVA, poľnohospodárske družstvo, Blatné Revištia

, 072 43 Blatné Revištia
+421 56 6597200

Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribeník

, 076 52 Malý Horeš
+421 56 6397284

Poľnohospodárske družstvo Strážne

Strážne, 076 52 Strážne
+421 905 960223

AGROSPOL Poľnohospodárske družstvo Čierne Pole

, 079 01 Čierne Pole
+421 56 6284430

Agro družstvo Čičarovce

, 076 71 Čičarovce
+421 56 6383154

Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov

, 094 22 Nižný Hrušov
+421 57 4493234

Roľnícke družstvo Voľa

Voľa 109, 072 21 Voľa
+421 56 6477462

Agrodružstvo Turňa

Turňa nad Bodvou 354, 044 02 Turňa nad Bodvou
+421 55 4662133

Roľnícke družstvo KOROMĽA

, 072 62 Koromľa
+421 56 6593484

Družstvo SILICKÁ PLANINA

Silica 83, 049 52 Silica
+421 58 7883333

Roľnícke družstvo Veľké Kapušany

Čepel 37, 079 01 Veľké Kapušany
+421 56 6382616

Nová Bodva, družstvo

Turnianska Nová Ves 140, 044 02 Turnianska Nová Ves
+421 55 4662125

Poľnohospodárske družstvo Svätuše

Hlavná 2, 076 83 Svätuše
+421 56 6322306

Kluknavská mliekáreň - obchodno - odbytové družstvo

Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce
+421 53 4894735

MAXRON s.r.o.

Stavebná 1807/41 , 075 01 Trebišov
+421 903 606217

Trebišovské pekárne a cukrárne a.s.

Švermova 2320, 075 01 Trebišov
+421 56 6726662 Expedícia

Alexander Péli KUK & FUK

Bukovecká 263/26, 044 20 Malá Ida
+421 55 6970010

Helmex s.r.o. Kráľovský Chlmec

Dobranská 2197, 077 01 Kráľovský Chlmec
+421 56 6323884