Poľnohospodárstvo, potravinárstvo a nápoje

Korenie a byliny

Nájdených 133 firiem

AGROHELP, s.r.o.

Heľpa 56, 976 68 Heľpa
+421 48 6186232

Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy

Družstevná 618, 946 34 Bátorove Kosihy
+421 35 7797424

Poľnohospodárske, výrobné a obchodné družstvo Horal

, 018 02 Dolná Mariková
+421 42 4356129

Podielnicke družstvo DUNAJ

Vývojová 852, 851 10 Bratislava
+421 2 67202811

Poľnohospodárske družstvo Viničné - Slovenský Grob

Družstevná 33, 900 23 Viničné
+421 33 6476102

Poľnohospodárske družstvo Lozorno

Lozorno 80, 900 55 Lozorno
+421 2 65968212

Poľnohospodárske družstvo - Agro

, 072 01 Krásnovce
+421 56 6420318

Poľnohospodárske družstvo v Tomášove

Hlavná 177/11, 900 44 Tomášov
+421 905 4598293

AGRO - BIO s.r.o., Závadka

AB č.s. 142, 072 33 Závadka
+421 56 6596229

GAMOTA výrobné družstvo

Hadovská 870, 945 01 Komárno
+421 35 7720147

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kurov

Kurov, 086 04 Kurov
+421 54 4795114

Družstvo podielnikov BIODRUŽSTVO Smilno

Smilno, 086 33 Smilno
+421 54 4798492

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Períne

, 044 74 Perín - Chym
+421 55 4665371

Poľnohospodárske družstvo, Kozárovce

, 935 22 Kozárovce
+421 36 6341130

Poľnohospodárske družstvo Levice

Mochovská 1, 934 05 Levice
+421 36 6313036

Spoločné roľnícke družstvo Nenince v konkurze

Hlavná 131/76, 991 26 Nenince
+421 47 4878198

HEEL Slovakia, s.r.o.

Mostná 13, 949 01 Nitra
+421 37 6582332

Roľnícke družstvo Prameň v Santovke

Santovka 354, 935 87 Santovka
+421 36 6399109

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach

, 935 02 Žemberovce
+421 36 6388105

AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica

, 065 45 Plavnica
+421 52 4393133

Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica

PD Gader, 038 15 Karlová
+421 43 4294258

Agroteam poľnohospodárske družstvo Bežovce

, 072 53 Bežovce
+421 56 6590230

Agropotravinárske družstvo Malčice

, 072 06 Malčice
+421 56 6496245

Poľnohospodárske družstvo Cabaj-Čapor

, 951 17 Cabaj - Čápor
+421 37 7888535

Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie

Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie
+421 37 6592332

AGROPEST, spol. s r.o.

Veľký Cetín 510, 951 05 Veľký Cetín
+421 37 6597252

Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch

Levická 886, 952 80 Vráble
+421 37 7832124

Poľnohospodárske podielnické družstvo Výčapy - Opatovce

Výčapy - Opatovce 39, 951 44 Výčapy - Opatovce
+421 37 7795202

Poľnohospodárske družstvo Dolný Ohaj

Kratina 387/2, 941 43 Dolný Ohaj
+421 35 6582014

Poľnohospodárske družstvo KOLTA

Kolta 250, 941 33 Kolta
+421 35 6479116

Podielnicke poľnohospodárske družstvo Komjatice

, 941 06 Komjatice
+421 35 6591405

Poľnohospodár Nové Zámky a.s.

Komjatická 67, 940 85 Nové Zámky
+421 35 6428314

Poľnohospodárske družstvo v Palárikove

Poštová 12, 941 11 Palárikovo
+421 35 6493432

Poľnohospodárske družstvo v Salke

Salka 420, 943 61 Salka
+421 36 7585237

Agrospol Semerovo družstvo

, 941 32 Semerovo
+421 35 6450040

Poľnohospodárske družstvo Strekov

Strekov 55, 941 37 Strekov
+421 35 6497109

Poľnohospodárske družstvo Svodín

Svodín 1171, 943 54 Svodín
+421 36 7534125

Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo

Zemné 351, 941 22 Zemné
+421 35 6476107

Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej

Zimná 69, 059 01 Spišská Belá
+421 52 4581317

ANATT spol. s r.o.

Tehelná 21, 080 01 Prešov
+421 51 7581624

Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku

Tulčík 323, 082 13 Tulčík
+421 51 7789811

AGROSPOL - podielnicke poľnohospodárske družstvo Diviaky nad Nitricou

Diviaky nad Nitricou, 972 25 Diviaky nad Nitricou
+421 46 5453210

ROD Skalica, a.s.

Zápotočná 5, 909 01 Skalica
+421 34 6645381

Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča

Sobotište 70, 906 05 Sobotište
+421 34 6282201

AGRODRUŽSTVO Granč - Petrovce

Granč - Petrovce, 053 05 Granč - Petrovce
+421 53 4596242

Poľnohospodárske družstvo Čingov Smižany

Tatranská 126, 053 11 Smižany
+421 53 4431011

Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch

Bernolákova 202/18, 956 33 Chynorany
+421 38 5424246

Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce

Horné Obdokovce 31, 956 08 Horné Obdokovce
+421 38 5318226

Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.

Klátova Nová Ves 434, 958 44 Klátova Nová Ves
+421 38 5420312

Poľnohospodárske družstvo Podlužany

Podlužany 332, 956 52 Podlužany
+421 38 7682301