Poľnohospodárstvo, potravinárstvo a nápoje

Gastronomické stroje a zariadenia hotelov, kaviarní, kuchýň, distributéri

Nájdených 49 firiem

Marek Kamačay - KAMO interiér, transport

Partizánska 62, 921 01 Piešťany
+421 905 615282

Oskár Varga - BISTRO JUNIOR

Kukučínova 457/32, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5521315

ŽELGASS, s.r.o.

Kragujevská 17, 010 01 Žilina
+421 41 5640016

EM Consulting spol. s r.o.

Podháj 55, 974 0 Banská Bystrica 5
+421 (048) 4163948

SLOVPAP ŽILINA, s.r.o.

Kamenná 6, 010 01 Žilina
+421 41 7248775, 7248775

GASTROCHLAD S+S, s.r.o.

Kysak 277, 040 51 Kysak
+421 55 7288872, 0905 408 635

Trixo spol. s r.o.

Borská 6, 841 04 Bratislava
+421 2 65412107

Ján Pjaták - OMVeZ

č.319, 059 7 Vrbov
+421 (052) 4592155

Galaxy bowling centrum

Námestie Ľudovíta Štúra 2, 974 0 Banská Bystrica
+421 (048) 4134816

František Androvič

Reca 158, 925 26 Reca
+421 907 721 664

O-Brainn Bratislava spol. s r.o.

Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava
+421 2 44462196

Ing. Vladimír Potocký

Mlynarovičova 26, 851 0 Bratislava 5
+421 2 44462196

BIKRO, spol. s r.o.

Technická 2, 821 0 Bratislava
+421 (02) 43428435

Martin Kvašai - PIZZERIA GEMELLI

Mlynské Luhy 12, 821 0 Bratislava
+421 (0910) 148554

Beata Haberlová

Halašova 18, 831 0 Bratislava 3
+421 (02) 44250301

Marek Gräffinger - Dimarko

Odborárska 52, 831 02 Bratislava
+421 2 44457503

KAPEX TRADING s.r.o.

V záhradách 32, 811 0 Bratislava
+421 (02) 54411468

SKARABEUS, s.r.o.

P. O. Box 84, 850 0 Bratislava 5
+421 (0905) 498547

D+V Interiér s.r.o.

Farského 26, 851 01 Bratislava
+421 2 62525491

EKOZ Slovakia,s.r.o.

Bratislavská 21, 949 01 Nitra
+421 (037) 6505415

NVK TRADE, spol. s r.o.

Generála Svobodu 1, 911 0 Trenčín
+421 (032) 6520081

Ján Valo Gastro J+L

Roľníckej školy 1519, 945 0 Komárno
+421 (035) 7732233

LENCOS spol. s r.o.

Nádražný rad 28, 935 01 Levice
+421 905 913 315

Penzión ENERGY

č.495, 941 4 Podhájska
+421 (035) 6586194

KEMA s.r.o.

Kultúrna 8, 821 04 Bratislava
+421 2 44442542

COOPServis, spol.s r.o.

Považská 18, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6424303

Gastroset SK, s.r.o.

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava
+421 2 52632014

LUHA, s. r. o.

Centrum 27/32, 017 0 Považská Bystrica
+421 (042) 4340536

Ferdinand Minarovič PEZINSKÝ DVOR

Kollárova 3, 902 01 Pezinok
+421 (033) 6411145

Peter Zadňančin - BALMAT

Dolný Moštenec 237, 017 0 Považská Bystrica
+421 (042) 4324893

GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.

Emila Belluša 16, 921 01 Piešťany
+421 905 625 160

Ing. Jozef Hurta - Aqua SAT

č. 120, 943 58 Kamenný most
+421 (0908) 770954

RIK, s.r.o.

Bakulíniho 171, 981 0 Hnúšťa
+421 (0908) 521601

GastroInox, s.r.o.

Podzávoz 1026, 022 01 Čadca
+421 41 4334380

LAWEX, spol. s r.o.

č. 221, 976 3 Tajov
+421 41 4334380

Krapex s.r.o.

Koperníkova 46, 920 0 Hlohovec
+421 (033) 7320352

RESTIS s.r.o.,

Dukelská 21/1593, 920 0 Hlohovec
+421 (033) 7301779

Anax s.r.o.

Bratislavská 85, 902 01 Pezinok
+421 33 6422480

SOLLER, s.r.o.

Čapkova 2, 811 0 Bratislava
+421 (02) 52621267

LASER-SK spol. s r.o.

Ťačevská 603/7, 085 0 Bardejov
+421 (0907) 363315

Adar s.r.o. Košice

Popradská 66, 040 11 Košice
+421 55 6405174

Stölner Slovakia s.r.o.

Mostná 17, 949 01 Nitra
+421 37 7722666

Katrin s.r.o.

Medená 3, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4163202

NOELL, a.s.

Furdekova 11, 851 04 Bratislava
+421 2 62312938

GHP s.r.o.

Považská 16, 940 64 Nové Zámky
+421 35 6430115

Tatria plus - Ing. Emília Jaššová

Prídavky 6, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5621811

Archimeda s.r.o.

Osloboditeľov 58, 036 01 Martin
+421 43 4301937

SKILL-TRADE Slovakia s.r.o.

Ďurkova 18, 949 01 Nitra
+421 43 4301937

INTERCLEAN, s.r.o.

Coboriho 2, 949 01 Nitra
+421 907 112 964