Olej, plyn

Geologické, geotechnické, geochemické poradenstvo

Zobraziť len kraj
Zobraziť len okres
ZOBRAZIŤ VŠETKO

Nájdených 105 firiem

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Karloveská 2, 842 04 Bratislava
+421 906 311111

Mestský ústav ochrany pamiatok

Uršulínska 9, 811 01 Bratislava
+421 2 54433851

CGS spol. s r.o.

Včelárska 2, 821 05 Bratislava
+421 2 43421442

ISA SYSTEMS s.r.o.

Saratovská 26/A, 841 02 Bratislava
+421 905 826855

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
+421 2 20816224

SENSOR, spol. s r.o.

Obchodná 8, 902 01 Pezinok
+421 2 20901081

GEOCOMPLEX, a.s.

Geologická 21, 821 06 Bratislava
+421 2 45243500

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
+421 2 50234111

GEODÉZIA Bratislava a.s.

Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
+421 2 44881001

SLOVGEOTERM a.s.

Palisády 39, 811 06 Bratislava
+421 2 54417741

AquATerra, spol. s r.o.

Kutuzovova 4, 831 03 Bratislava
+421 2 44372939

TOPGEO SK, s.r.o.

Podunajská 25, 821 06 Bratislava
+421 2 45243946

NAFTA a.s.

Votrubova 1, 821 09 Bratislava
+421 2 40242111

INTECH, spol. s r.o.

Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava
+421 2 45527355

Central European Drilling & Consulting s.r.o.

Horný dvor 27, 900 27 Bernolákovo
+421 903 224488

VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.

Radlinského 9, 811 07 Bratislava
+421 2 52499665

HRIVIS engineering, s.r.o.

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
+421 918 180555

EKOGEOS spol. s r.o.

Gavlovičova 4, 831 03 Bratislava
+421 2 44452801

ENERGIA EFEKT, spol. s r.o.

Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava
+421 2 63453834

GEOFO spol. s r.o.

Sabinovská 14, 821 02 Bratislava
+421 2 43640225

GEOTOP, s.r.o.

Drieňová 34, 821 02 Bratislava
+421 2 43292487

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, 842 26 Bratislava
+421 2 32293201

GEO - TEAM SLOVAKIA s.r.o.

Drieňová 34, 821 02 Bratislava
+421 2 43336485

GEOKA, spol. s r.o.

Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
+421 2 43411000

ALPINET a. s.

Popradská 48/B, 821 06 Bratislava
+421 2 20608122

Tebodin Slovakia, s.r.o.

Hraničná 18, 821 05 Bratislava
+421 2 32660204

ENVIRO SYSTEM, spol. s r.o.

Košická 37, 821 09 Bratislava
+421 2 55424011

GEO-KOD, s.r.o.

Žitná 21, 831 06 Bratislava
+421 2 44646551

GEOsys s.r.o.

Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
+421 2 58243324

AQUIFER, s.r.o.

Dúbravská cesta 9, 842 20 Bratislava
+421 2 54792015

HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
+421 2 48289807

Geoddat, spol. s r.o.

Vrútocká 43, 821 04 Bratislava
+421 2 43423578

KA Invest, s.r.o.

Horný dvor 27/1509, 900 27 Bernolákovo
+421 903 224488

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Panenská 13, 811 03 Bratislava
+421 2 59305770

INFRAPROJEKT, s.r.o.

Kominárska 4, 832 03 Bratislava
+421 2 50234419

UNA - Rodinné domy, s.r.o.

Hviezdoslavova 2, 900 27 Bernolákovo
+421 903 312467

SK GEODETI, s.r.o.

Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
+421 911 686666

SITUM s.r.o.

Vajnorská 8/A, 831 03 Bratislava
+421 2 55678214

TEKDAN, spol. s r.o.

Nobelovo námestie 9, 851 01 Bratislava
+421 2 62410391

Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o.

Mlynské nivy 44/A, 821 09 Bratislava
+421 2 53411857

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava
+421 2 20816180

TECTUM - GEOSYNTHETIC s.r.o.

Hrachová 40, 821 05 Bratislava
+421 2 43427361

GEOASPEKT s.r.o.

Kutuzovova 21, 831 03 Bratislava
+421 905 380332

GK´99, s.r.o.

Továrenská 14/b, 811 09 Bratislava
+421 2 50213451

TRANSIAL, spol. s r.o.

Podunajská 25, 821 06 Bratislava
+421 2 45241690

SAG Elektrovod, a. s.

Prievozská 4C, 824 66 Bratislava
+421 2 50251111

Archaeoservices s.r.o.

Šulekova 2, 811 06 Bratislava
+421 917 507917

BHF Environmental, s.r.o.

Dúbravská cesta 9, 842 37 Bratislava
+421 2 54774689

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, 842 28 Bratislava
+421 2 59410626

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
+421 2 59375111