Olej, plyn

Geologické, geotechnické, geochemické poradenstvo

Nájdených 322 firiem

GEO, spol s r.o.

Tehelná 48, 949 01 Nitra
+421 37 6513750

EKOLAND, s.r.o. Prešov

Lesnícka 16, 080 01 Prešov
+421 51 7734456

Progres GEO, s.r.o. Prešov

Masarykova 16, 080 01 Prešov
+421 51 7721566

SCHUCK SLOVENSKO - Protikorózna ochrana, spol. s r.o.

Teplý vrch 2, 980 23 Padarovce
+421 47 5696168

GEOSPOL s.r.o.

Štefánikova 1435/74, 905 01 Senica
+421 34 6941221

Geotechnik Sk, s.r.o.

Západná 11, 010 04 Žilina
+421 41 7631600

GEOPAS s.r.o.

Bytčická 16, 010 01 Žilina
+421 41 7001230

PERMON Žilina, spol. s r.o.

Juraja Závodského 15, 010 04 Žilina
+421 41 5620600

PROGEO, spol. s r.o.

Predmestská 75, 010 01 Žilina
+421 41 5000542

ESPRIT spol. s r.o.

Pletiarska 2, 969 01 Banská Štiavnica
+421 45 6921535

GEO-TECHNIC-Consulting spol. s r.o.

Parcelná 18, 821 06 Bratislava
+421 2 45258483

HS - INGREAL a.s.

Bellova 3, 040 01 Košice
+421 55 6809346

Progres CAD Engineering, s.r.o.

Masarykova 16, 080 01 Prešov
+421 51 7580560

HGM - Žilina, s.r.o.

Stárkova 26, 010 01 Žilina
+421 41 5000596

URANPRES, spol. s r.o.

Čapajevova 29, 080 01 Prešov
+421 902 929544

Ing. Miroslav Kováč - GEODETI

Priehradná 1, 949 01 Nitra
+421 37 6522750; +421 +421 905 522750

Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra

Výstavná 4, 949 01 Nitra
+421 37 6572111

RNDr. Juraj Pálenik - 3P

Šancová 50, 811 05 Bratislava 1
+421 2 52491333

Ing. Radoslav Káčerik - G E O KANCELÁRIA

Dom kultúry 62, 024 01 Kysucké Nové Mesto
+421 41 4213879

Ing. Vojtech Binder- G E O Z N A L

László Amadea 36, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5522834

Ing. Marián Urminský - U-SOFT

Mliečno 31, 931 01 Šamorín
+421 903 408288

NOVESO,s.r.o.

Hečkova 10/532 , 949 01 Nitra
+421 37 7721102

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Hlohovecká 2, 51 41 Lužianky
+421 37 6546122

Štátny veterinárny ústav

Akademická 3, 949 01 Nitra
+421 (037) 6536520-3

GRIFOS,s.r.o.

Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra
+421 (037) 6536520-3

Geodetická kancelária-Ing.Dezider Duchoň

Svätého Michala 4, 934 01 Levice
+421 (036) 6313300

SOAR - Ing. Jiří Bárta

č.61, 951 43 Čakajovce
+421 (037) 7793262

GEOTREND-Horváth Viliam,RNDr.

Zvolenská 16, 949 11 Nitra
+421 (037) 6520533

GEOLINE s.r.o.

Bratislavská 9, 949 01 Nitra
+421 0905278634

GEOREAL-Ing.Alena Vízyová

Piaristická 1, 949 01 Nitra
+421 (037) 7412097

Karol Janda-GEOMAT

SNP 1003, 924 00 Galanta
+421 (031) 7804680

GEOPOL,spol. s r.o.

Bratislavská 17/26, 924 00 Galanta
+421 (0903) 400881

Archeologický ústav SAV

Akademická 2, 949 21 Nitra
+421 (037) 7335617

Ing.Ľubomír Šagát

Janka Kráľa 33, 949 01 Nitra
+421 (0905) 642385

G. O. K. Ing. Vladimír Raškovič

Jozefa Vuruma 4, 949 01 Nitra
+421 (0905) 642385

Ústav genetiky a biotechnológií

Akademická 2, 949 01 Nitra
+421 (037) 7336659-61

STAVING Levice,s.r.o.

Štúrova 7, 934 01 Levice
+421 (036) 6307660

Geosta,s.r.o.

Robotnícka, 017 04 Považská Bystrica
+421 42 4325368; +421 911 728133

Ing. Tomáš Dobrovodský - GEODET

Radlinského 1, 917 00 Trnava
+421 907 635 776

Ing. Marián Povoda - GEOIMP

Pittsburgská 2970/7, 010 01 Žilina
+421 904 169245

GEO 3, s.r.o.

Električná 19, 911 0 Trenčín
+421 (032) 6581208

MESTSKÁ REALITNÁ, s.r.o.

Komenského 5, 911 01 Trenčín
+421 (0903) 903343

Dom techniky ZSVTS Žilina, s.r.o.

Vysokoškolákov 4, 010 0 Žilina
+421 (041) 5650803

Aurex trade, s.r.o.

Kukučínova 20, 974 0 Banská Bystrica
+421 (048) 4142174

ECS Slovakia s.r.o.

Zimná 27, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4422984

Geokart

Konštantínova 3, 080 01 Prešov
+421 (051) 7723280

Horsman s.r.o.

Jesenná 1, 080 05 Prešov
+421 51 7733608

GP-3 spol.s.r.o.

Duchnovičovo nám.1, 080 01 Prešov
+421 (051) 7733138

VITALEX, s.r.o.

Kammerhofská 13, 969 0 Banská Štiavnica
+421 (045) 6921800

Geodetické služby, spol.s r.o.

SNP 71, 965 0 Žiar nad Hronom
+421 0905282519