Obchodné služby - Konzultanti

Stavebné stroje a zariadenia, prenájom

Nájdených 189 firiem

Ľubomír Šatura S. A. CREDO

J. Kollára 20, 971 0 Prievidza
+421 (046) 5405747

Miroslav Falath - MOD Vlčkovce

č.179, 919 23 Vlčkovce
+421 (0905) 982871

ROKER, s.r.o.

J. Milca 1, 010 0 Žilina
+421 (041) 5624731

Jozef Lukáč - obchod, doprava, servis

Ružindolská 11, 917 01 Trnava
+421 (033) 5353095

SAKER, s.r.o.

č.298, 013 4 Horný Hričov
+421 (041) 5002842

STAVEX TOP, s.r.o.

č. 334, 023 3 Radoľa
+421 (0903) 555235

SPARK ex, s.r.o.

Kukučínova 691/41, 019 0 Ilava
+421 (0907) 728397

Štefan Gabera - GAMASTA

Dukelských hrdinov 15, 960 0 Zvolen
+421 (045) 5332056

Buchel a synovia s.r.o.

Trenčianska cesta 2567/66, 957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 38 7605151

Peter Rumana - RUMANA

Tajovského 15, 010 01 Žilina
+421 948 013 622

Farnex, s.r.o.

Ružomberská 6, 821 05 Bratislava
+421 2 48484060

REFIX

Nová 6, 040 01 Košice
+421 (0907) 480555

Hydronika Nekr Sk s.r.o.

Pribylinská 4, 831 04 Bratislava
+421 2 44873133

R.J.R. STAV, s.r.o.

Jána Rášu 525, 900 8 Budmerice
+421 33 6448486; +421 905 713911

MATYS, s.r.o.

Gagarinova 32, 911 0 Trenčín
+421 (0905) 447300

MOLY spol. s r.o.

Štúrova 140, 949 01 Nitra
+421 (037) 7335611

Stavebná doprava a mechanizácia, s.r.o.

Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 0 Námestovo
+421 (043) 5522351

H.L.D.S. SLOVAKIA s.r.o.

Košická 3, 045 0 Moldava nad Bodvou
+421 (043) 5522351

UNISTAV spol. s r.o.

Dolné Rudiny 3, 010 0 Žilina
+421 (041) 7246045

Ing. Milan Potočák - mipos

Bajzova 16, 010 0 Žilina
+421 (041) 7234490

South centrum, s.r.o.

gen. Svobodu 1, 911 0 Trenčín
+421 (0918) 708000

JADRO - STAV, s.r.o.

Mládeže 330/56, 013 2 Strečno
+421 (0907) 827002

ASCORP, s.r.o.

Ambroseho 9, 851 0 Bratislava
+421 (0904) 902789

KT Servis s.r.o.

Mlynská 58, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4146494

Komunálna technika, s.r.o.

Cerovská 339/84, 900 8 Šenkvice
+421 905923527

EURO GROUP spol. s r.o.

Magnetová 11, 831 04 Bratislava
+421 2 44454183

RHM s.r.o.

Letná 3372/25, 058 01 Poprad
+421 52 7730310

Faresin SK, a.s

Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava
+421 2 44638661

NITRAMETAL SK, s.r.o.

J.Haška 1, 949 01 Nitra
+421 37 6516421 Konateľ

de ADDA, s.r.o.

Stará Vajnorská 27/A, 831 04 Bratislava
+421 2 44456472

Stavební doprava a mechanizace Praha a.s. - organizačná zložka

Nozdrkovská 1948, 911 01 Trenčín
+421 32 6525246

Ebey s.r.o.

Arménska 1/A, 821 07 Bratislava
+421 911 906290

VL-Montex s.r.o.

Trávnik 308, 946 18 Trávnik
+421 35 7795272

KRYPTON, s.r.o.

Partizánska 687/88, 058 01 Poprad
+421 52 7724330

Staveko-Tatry s.r.o.

Teplická 34, 058 01 Poprad
+421 52 7722413

PSS Trade s.r.o.

Strojárska 13, 962 12 Detva
+421 45 5455055

BAULAND - K s.r.o.

Komenského 1, 934 01 Štúrovo
+421 36 7522487

EURO BAU-MASCHINE GRUPPE SK s.r.o.

Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
+421 949 689 835

EPROFI.SK s.r.o.

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
+421 902 262 855