Obchodné služby - Konzultanti

Prepravné a dopravné inžinierstvo, poradenstvo

Nájdených 68 firiem

SUDOP Košice a.s.

Žriedlová 1, 040 01 Košice
+421 55 6221211

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
+421 2 50234111

AXBENET, s.r.o.

Kapitulská 6, 917 01 Trnava
+421 33 5513696

Letecký úrad Slovenskej republiky

Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
+421 2 43423210

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Somolického 1/B, 811 05 Bratislava
+421 2 59308261

COLSPEDIA, s.r.o.

Pri Celulózke 1374, 010 01 Žilina
+421 41 5074460

TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o.

Svornosti 69, 820 16 Bratislava
+421 2 40206777

SADEX, s.r.o.

Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4142082

CEVASERVIS a.s.

Cementárska 15, 900 31 Stupava
+421 2 60252299

LMS - dopravný inžiniering, s.r.o. LMS, s.r.o.

M. R. Štefánika 3, 971 01 Prievidza
+421 46 5420153

DIC Bratislava s.r.o.

Koceľova 15, 821 08 Bratislava
+421 2 55642474

BETAMAT, a.s. Zvolen

J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
+421 45 5322608

CEMOS, s.r.o.

Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava
+421 2 53633134

Mobilita servis, spol. s r.o.

Technická 6, 821 04 Bratislava
+421 2 43635357

Dopravná signalizácia SW a. s.

Račianska 96/9705, 831 02 Bratislava
+421 2 44442616

PUDOS-PLUS spol. s r.o.

Račianske mýto 1/A, 839 21 Bratislava
+421 2 44455959

DATELS, s.r.o.

Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava
+421 2 44634681

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
+421 2 48291486

K2J s.r.o.

Ivanská cesta 23, 823 57 Bratislava
+421 2 43295643

YOSARIA TRAINS, a.s.

Tomášikova 14, 821 03 Bratislava
+421 2 43332802

Výskumný ústav dopravný, a.s.

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
+421 41 5652819

EMP, s.r.o.

M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina
+421 41 7241004

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

Košická 2, 010 01 Žilina
+421 41 5004494

TRANSTECH, a.s.

Jilemnického 4, 080 01 Prešov
+421 51 3260400

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/E, 831 07 Bratislava
+421 2 49200403

Verejné prístavy, a. s.

Prístavná 10, 821 09 Bratislava
+421 2 53632991

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
+421 46 5179111

PROGRESS - expertízno znalecká, spol. s r.o.

Benického 11, 949 01 Nitra
+421 37 7332763

BPS PARK a. s.

Cintorínska 2, 811 08 Bratislava
+421 2 52920435

Slovenský Lloyd, spol. s r.o.

Pribinova 24, 812 05 Bratislava
+421 2 53414340

ZEMSTAV, spol. s r.o.

Študentská 1, 040 01 Košice
+421 55 6324230

NOMA Trenčín, a.s.

Jilemnického 2/532, 911 01 Trenčín
+421 32 6543222

HUDOS s.r.o.

Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov
+421 54 4860012

Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii

Biela 6, 811 01 Bratislava
+421 2 54433280

WAGONSERVIS, spol. s r.o.

Štúrovo námestie 5, 911 01 Trenčín
+421 32 7442102

stengl a.s.

Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava
+421 2 32604825

ELIMONT v.o.s.

Trstínska 10, 917 00 Trnava
+421 903 768190

EPM SYSTEMS s.r.o.

Gazdovský rad 41, 931 01 Šamorín
+421 31 5603446

Ing. Ján Lajda

Petzwalova 46, 949 11 Nitra
+421 37 6580781

GRIFOS,s.r.o.

Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra
+421 37 6580781

SOAR - Ing. Jiří Bárta

č.61, 951 43 Čakajovce
+421 (037) 7793262

Emília Hudecová

Pittsburgská 1672/2, 010 0 Žilina
+421 (041) 5655364

Rega s.r.o. Košice

Pražská 4, 040 01 Košice
+421 55 6433330

K4 Group a.s.

Partizánska 2, 811 03 Bratislava
+421 908 978 030

Útvar dopravného inžinierstva Košice, s.r.o.

Hlinkova 39, 040 0 Košice 1
+421 (055) 6334038

Celprojekt a.s.

A.Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok
+421 44 4323141

S.K.S.,s.r.o.

Cpinova 9, 900 01 Modra
+421 (033) 6474858

solveMechanics, s.r.o.

Tichá 13, 034 01 Ružomberok
+421 903 484738

Agrobella Plus s.r.o.

Majerníkova 34A, 841 05 Bratislava
+421 2 65316711

HABESO, s.r.o.

Kukučínova 23, 040 01 Košice
+421 0905848312