Obchodné služby - Konzultanti

Pobrežné inžinierstvo, poradenstvo

Nájdených 38 firiem

Enviroline, s.r.o., Košice

Františkánska 5, 040 01 Košice
+421 55 6225705

Geoexperts, spol. s r.o.

Smaragdová 3, 010 01 Žilina
+421 41 5006915

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
+421 2 50234111

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
+421 52 7873112

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
+421 45 6945111

Terraprojekt a.s.

Podunajská 24, 821 06 Bratislava
+421 2 45523771

HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť

Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
+421 2 48289807

CABEX s.r.o.

Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava
+421 2 58270324

DEPONIA SYSTEM s.r.o.

Koceľova 15, 821 08 Bratislava
+421 2 55422021

BURSA, s.r.o.

Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4115068

INGPAK - H&K, s.r.o.

Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4154196

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied

Račianska 75, 831 02 Bratislava
+421 2 44259404

Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o.

Andreja Hlinku 72, 034 06 Ružomberok
+421 44 4300027

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
+421 2 59375111

CLS Poradenské služby s.r.o.

Papraďová 5/A, 821 01 Bratislava
+421 2 43635177

EQUIS spol. s r.o.

Račianska 57, 831 02 Bratislava
+421 2 44250607

K&K TECHNOLOGY SK a.s.

Námestie SNP 90, 976 13 Slovenská Ľupča
+421 48 4723100

Slovenský Lloyd, spol. s r.o.

Pribinova 24, 812 05 Bratislava
+421 2 53414340

VODOTIKA, a.s.

Bosákova 7, 851 04 Bratislava
+421 2 62410376

VaDeck s.r.o.

Kukučínova 5, 971 01 Prievidza
+421 46 5425725; +421 905 617534

ASKEN, s.r.o.

Royova 781, 020 01 Púchov
+421 42 4633152

GRIFOS,s.r.o.

Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra
+421 42 4633152

SOAR - Ing. Jiří Bárta

č.61, 951 43 Čakajovce
+421 (037) 7793262

Rega s.r.o. Košice

Pražská 4, 040 01 Košice
+421 55 6433330

Celprojekt a.s.

A.Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok
+421 44 4323141

S.K.S.,s.r.o.

Cpinova 9, 900 01 Modra
+421 (033) 6474858

solveMechanics, s.r.o.

Tichá 13, 034 01 Ružomberok
+421 903 484738

HABESO, s.r.o.

Kukučínova 23, 040 01 Košice
+421 0905848312

Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS

Palkovičova 5, 915 0 Nové Mesto nad Váhom
+421 (032) 7712889

SLOV-KAMAR-OIL s.r.o.

Kollárova 8, 917 01 Trnava
+421 (033) 5564339

PROENGIN - Ing. Ján Kohút

Panská dolina 90, 949 01 Nitra
+421 (0903) 816128

ENG2 SR, spol. s r.o.

Karpatská 23, 821 08 Bratislava 2
+421 (02) 5245 1194

INŽINIERING, a.s.

Kopčianska 92, 851 0 Bratislava 5
+421 (02) 63838680

ASPEN Plus, spol. s r.o.

Bajzova 233/6, 821 0 Bratislava
+421 (02) 55561853

LogicaCMG s.r.o., organizačná zložka

Lazaretská 12, 811 0 Bratislava
+421 (02) 55561853

EX-EL s.r.o.

Helsinská 50, 036 0 Martin
+421 (043) 4283023

ADATO, s.r.o.

Šafárikova 1, 934 01 Levice
+421 (036) 6355611

MARTIN, nezisková organizácia

Francisciho 4977, 058 01 Poprad
+421 904 408 548