Obchodné služby - Konzultanti

Patenty a obchodné značky, poradenstvo, agenti, právnici

Nájdených 27 firiem

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
+421 2 50202700

LITA, autorská spoločnosť

Mozartova 9, 811 02 Bratislava
+421 2 67209301

D VISION s.r.o.

Mateja Bela 6, 811 06 Bratislava
+421 2 54647401

IPSOS s.r.o.

Heydukova 12, 811 08 Bratislava
+421 2 52932142

United Bankers Group, a.s.

M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4379960

COMPANIA, s.r.o.

Grösslingová 4, 811 09 Bratislava
+421 905 736818

Prime Interactive s.r.o.

Vysoká 26, 811 06 Bratislava
+421 2 52926300

Eclat Media, s.r.o.

Šustekova 51, 851 01 Bratislava
+421 2 54645702

Fond výtvarných umení

Trnavská cesta 112, 826 33 Bratislava
+421 2 43420213

Apollis, a.s.

Dunajská 4, 811 08 Bratislava
+421 2 52621568

Euro rise s.r.o.

Francisciho 4, 811 08 Bratislava
+421 2 33456312

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
+421 48 4300111

PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť

Hybešova 40, 830 00 Bratislava
+421 2 49201711

Patentová a známková kancelária

Cyrilova 5, 821 08 Bratislava
+421 2 55410364

ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.

Kýčerského 7, 811 05 Bratislava
+421 2 52444019

DATACENTRE, s.r.o.

Štefánikova 718, 905 01 Senica
+421 914 10044

Huxley Nice Agency, s. r. o.

Jašíkova 4849/2, 821 04 Bratislava
+421 2 48291393

SLOVAKIAPATENT patentová a známková kancelária

Piaristická 9, 911 01 Trenčín
+421 32 6586903

Enviromentálny fond

Bukureštská 4, 813 2 Bratislava 1
+421 (02) 57783111

Fajnorova Bachrata & Partners

Lietavská 9, 851 06 Bratislava
+421 2 63811927

Axcode, s.r.o.

Mirka Nešpora 6, 080 01 Prešov
+421 903 306 765

JUDr. Ján Cáfal, advokát

Murgašova 3, 040 01 Košice
+421 907 152 050

KELLER & Partners, s. r. o.

Panská 33, 811 01 Bratislava
+421 692 066 111

Mgr. Mária Pagáčová

Ružova 111, 019 01 Ilava
+421 905 435 704

Next Level Service s.r.o.

Jelenia 1 , 811 05 Bratislava
+421 948 488 778