Obchodné služby - Konzultanti

Manažérske poradenstvo, výrobné, obchodné, predajné stratégie

Nájdených 77 firiem

3MT consulting s.r.o.

Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica
+421 905 571724

ZNALEKON s.r.o.

Internátna 18, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4154030

Econstruct, s.r.o.

Vajanského námestie 13, 974 01 Banská Bystrica
+421 904 667331

MATúz consulting, s.r.o.

Janka Kráľa 23, 986 01 Fiľakovo
+421 918 349996

PQM, s.r.o.

Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4145052

AVA TREND s.r.o.

Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 412 52 71

BPM s.r.o.

Timravy 12, 974 64 Banská Bystrica
+421 48 4343229

FIFTIE, s.r.o.

Jána Bottu 3, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4156071

BETY, s.r.o.

J. Bánika 2009/4, 960 01 Zvolen
+421 45 5324468

EUROCONTROL s.r.o.

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
+421 45 6724629

GBR Banská Bystrica s.r.o.

Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4123080

CELTIC s.r.o.

Námestie Š. Moyzesa 17, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4151188

MB PARTNER s.r.o.

Tulská 89, 974 04 Banská Bystrica
+421 48 4138960

Firma Bučko s.r.o.

Rudlovská cesta 41, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4142212

SLOV - NOVA s.r.o.

Radzovce 500, 985 58 Radzovce
+421 47 4334469

Regionálne poradenské a informačné centrum

Vajanského 80, 984 01 Lučenec
+421 905 634922

Regionálne poradenské a informačné centrum Zvolen v likvidácii

Buzulucká 3, 960 01 Zvolen
+421 45 5321646

1. Bystrická účtovná, spol. s r.o.

Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4123171

AVISON, s.r.o.

Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4175008

BCSR, s.r.o.

Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4151380

GT Systems 2, s.r.o.

Tajovského 11, 962 12 Detva
+421 45 4248202

SOMI Systems a.s.

Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4146759

Evident Value, s.r.o.

Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica
+421 905 304288

BIC Banská Bystrica, s.r.o.

Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
+421 48 4716411

ADRIM, spol. s r.o.

Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4145537

nebotra s.r.o.

Bellušova 10, 974 01 Banská Bystrica
+421 905 421905

Účtovná kancelária, s.r.o.

Námestie slobody 3, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4144169

Wesconi s.r.o.

Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 2858000

BONUS+, spol. s r.o.

Nádvorná 16, 960 01 Zvolen
+421 45 5479375

Raj Pre Papagáje s.r.o.

Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4143447

Realitná kancelária LUX, s.r.o.

Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4123245

MONAREX audit consulting, s.r.o.

ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4145571

CENTRUM FARIEB s.r.o.

Námestie Ľudovíta Štúra 8, 974 05 Banská Bystrica
+421 +428 48 4162558

Ing. Marian Svitek - NOPRO

Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica
+421 905 626252

Ivan Potaš

Hrabiny 289, 036 07 Lipovec
+421 915 816780

AGRO Zvolen, a.s.

Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen
+421 45 5320280 Sekretariát

ERIKA - Ekonomický servis, s.r.o.

Sládkovičova 98, 974 01 Banská Bystrica
+421 (048) 4163641

Bystrická inštalačná spoločnosť - BIS, s.r.o. Banská Bystrica

Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4141071

Ekús system

Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica
+421 (048) 4154793

MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným

Kuzmányho 20, 977 0 Brezno
+421 (048) 6111972

ProCeS, s.r.o.

Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 048 / 415 35 35

Ekoben, s.r.o.

Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
+421 (048) 4156618

Imek

Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica
+421 (048) 4142836

Slender Life v.o.s.

Nám.slobody 3, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4144706

Xaver, s.r.o.

Bakossova 56, 974 00 Banská Bystrica
+421 (048) 4154808

Sting-itec Slovakia,s.r.o.

Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica
+421 (048) 4161252

ACZ, spol. s r.o.

Hronská 1, 960 01 Zvolen
+421 45 5321997

Kermat,s.r.o.

Ľ.Svobodu 14, 984 01 Lučenec
+421 (047) 4390237

ATELIÉR TURČAN - projekčná kancelária

Komenského 15, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4155070

Manaco Management&Computers s.r.o.

Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
+421 2 53417180