Obchodné služby - Konzultanti

Kriminálne vyšetrovacie a súkromné detektívne agentúry, služby

Nájdených 64 firiem

AJTY, s.r.o.

Račianska 155, 834 15 Bratislava
+421 917 796427

SECAR POPRAD, s.r.o.

Teplická 4, 058 01 Poprad
+421 52 7767015

CORADO - IS, s.r.o.

Párovská 2, 949 01 Nitra
+421 37 6511943

KOBRA S.B.S. spol. s r.o.

Dobšinského 3/44, 949 01 Nitra
+421 37 6580155

A-Patrol s.r.o.

Bartókova 4, 811 02 Bratislava
+421 2 62801117

G4S Secure Solutions (SK), a. s.

Višňová 16, 831 01 Bratislava
+421 2 59425111

ZÁSAH 8, a.s.

Jesenského 33, 972 01 Bojnice
+421 46 5431333

KONDOR SLOVAKIA, s.r.o.

Tehelná 1766, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7718402

SBS DYNASTY, a.s.

Hraničná 18, 821 05 Bratislava
+421 2 58318365

ABO, a.s.

Haanova 33, 851 04 Bratislava
+421 2 39004575

ABAS SR Management s.r.o.

Dúbravská cesta 1793/2, 841 04 Bratislava
+421 2 43428018

EUROMONEY, spol. s r.o.

Banskobystrická 18, 811 06 Bratislava
+421 904 444447

Abred s.r.o.

Račianska 155, 831 54 Bratislava
+421 903 290802

NOBODY, s.r.o.

Jasovská 12, 851 07 Bratislava
+421 915 608491

DAST Security, s.r.o.

Andrusovova 9, 851 01 Bratislava
+421 2 63815141

SECURITY INSTITUTE, s.r.o.

Teslova 5, 821 05 Bratislava
+421 915 786771

NODUS s.r.o.

Trieda SNO 61, 040 11 Košice
+421 55 6444029

AFZ security, akciová spoločnosť

Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
+421 2 63537054

ABAS CiT Management s.r.o.

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
+421 2 43428018

SECURITAS SK s.r.o.

Bojnická cesta 1911/3, 971 01 Prievidza
+421 46 5426653

GUARD & MD, s.r.o.

Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava
+421 2 43428591

C SECURITY, s.r.o.

Lamačská cesta 93, 841 03 Bratislava
+421 2 54792164

Mark2 Corporation Slovakia s.r.o.

Gorkého 3, 811 01 Bratislava
+421 2 63813058

Agentúra S + L s.r.o.

Hlboká 6441/26, 917 01 Trnava
+421 918 896592

GUARD, s.r.o.

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
+421 2 58233320

Secure W control, a.s.

Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
+421 2 44453683

A3P s.r.o.

Záborského 29, 831 03 Bratislava
+421 944 293177

SŠS Metodika spol. s r.o.

Jána Stilla 87, 059 86 Nová Lesná
+421 52 4423604

DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o.

Námestie Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina
+421 41 7003168

Ing. Radúz Sedlár Súkromná detektívna kancelária R.S. NÁDEJ

Brezový háj 3 (Detské dopravné ihrisko), 949 01 Nitra
+421 37 6535241

Ypsilon 1 s.r.o.

Južná trieda 93, 040 01 Košice
+421 55 7297618

ABK elektronic systems s.r.o.

Balkánska cesta - Nová farma 1A, 851 09 Bratislava
+421 903 441825

Argus Slovakia s.r.o. Košice

Južná trieda 74, 040 01 Košice
+421 55 7288561

BS SABS, spol. s r.o.

Jazdecká 16, 831 03 Bratislava
+421 2 44461530

Universal Security & Card Systems a.s.

Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4145656

Omar s.r.o.

Ružinovská 1/4814, 821 02 Bratislava
+421 2 43412404

MEDIAL, spol.s.r.o. Košice

Krivá 23, 040 01 Košice
+421 55 6253551

GAUGE,s.r.o.

Biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda
+421 (0907) 898293

A1 SECURITY Fridrich Vereš

Metodova 2, 949 01 Nitra
+421 (037) 6578581

GRV service, spol. s r.o.

Námestie Artézskych prameňov, 984 0 Lučenec
+421 (037) 6578581

WATCH, s.r.o.

Štúrova 76/11, 018 4 Dubnica nad Váhom
+421 (0905) 133933

CIVIL SLOVAKIA, s.r.o.

Karpatská 18, 811 05 Bratislava
+421 2 52626636

A1-Security s.r.o.

Metodova 2, 949 01 Nitra
+421 (0903) 266624

SIGNOPOL, s.r.o.

Jilemnického 201/1, 929 01 Dunajská Streda
+421 (0903) 266624

Reja s.r.o.

Tovarnícka 92, 955 01 Topoľčany
+421 38 5323114

SBS Tera s.r.o.

Pražská 237, 811 05 Bratislava
+421 2 52625934

Služba družstvo

Košická 37, 821 09 Bratislava
+421 2 55571054

Ines a.s.

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
+421 2 54789737

Karevel, s.r.o. Košice

Amurská 7, 040 01 Košice
+421 55 6337100

Condor Security, spol. s r.o.

U Mototechny 536/8, 900 46 Most pri Bratislave
+421 2 45951336