Nerastné výrobky, sklo a keramika

Troska, pemza, banský koks, škvara

Nájdených 9 firiem

KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o.

Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca
+421 41 4334680

FORTUNA IS, spol. s r.o.

Šafárikova 28, 917 01 Trnava
+421 33 5331983

R Trade, s.r.o.

Stará Kremnička 137, 965 01 Stará Kremnička
+421 905 607246

PROMET SLOVAKIA, s.r.o.

Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5864808

SLOVENERGO spol. s r.o.

Ružová dolina 10, 821 08 Bratislava
+421 2 50207111

PALIMPEX, spol. s r.o.

Murgaša 1, 971 01 Prievidza
+421 46 5417204

Palivá a stavebniny, a.s.

Floriánska 16, 040 01 Košice
+421 55 6228526

Erich Valyuch

Poľná 33, 934 01 Levice
+421 904 409 840

ONDUSTAV S.M., s.r.o.

Bratislavská cesta 12, 949 01 Nitra
+421 37 6554022, 0917 517 305