Nerastné výrobky, sklo a keramika

Sľuda, izolátory, výlisky, tyče, povlaky, izolátory

Nájdených 13 firiem

Ing. Ľubomír Taraj, LUTA

Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina
+421 907 887747

Ivan Mada GLITTER

Topoľčianska 27, 949 0 Nitra
+421 (0915) 731895

P.I.E.S., spol. s r.o.

Na Štepnici 1, 960 0 Zvolen
+421 (045) 5330233

Ing. Igor Ilenčík I.P.O.S.

Vrbovská cesta 19/A, 921 01 Piešťany
+421 33 7744244

POLLY Slovakia s.r.o.

časť Veľký Harčáš 57, 945 01 Komárno
+421 33 7744244

Mária Kafková - Mantex

Vladimíra Clementisa 1127/7, 050 0 Revúca
+421 33 7744244

FISCHER ELEKTRONIK součástkový distribútor SK,s.r.o.

č.367, 913 11 Trenčianske Stankovce
+421 32 6497217

ENGINEERING AND TRADING

Krížna 52, 821 0 Bratislava
+421 (02) 55424781

FEER, s.r.o.

Južná trieda 117, 040 0 Košice 1
+421 (02) 55424781

A.C.L. spol. s r.o.

Bojnická 10, 831 04 Bratislava
+421 2 44451828

Ing. Róbert Petriska AQUAIZOLING

Tenisová 11, 971 01 Prievidza
+421 903 510 100

A ENERGIE s.r.o.

Priemyselná 1, 917 0 Trnava
+421 903 510 100

Augustín Szöke - Agrohobby

Hlavná 273/35, 925 23 Jelka
+421 (031) 7876139