Nerastné výrobky, sklo a keramika

Prevádzky a zariadenia na výrobu cementu a sadry, spracovanie kriedy a vápna

Zobraziť len kraj

Nájdených 4 firiem

Strojstav Bratislava spol. s r.o.

Koceľova 9, 824 79 Bratislava
+421 2 20772661

STROJSTALEX, spol. s r.o.

Karpatské námestie 8, 831 06 Bratislava
+421 2 44842806

SK STROJSTAV, s.r.o.

Strojnícka 11, 080 06 Prešov
+421 51 7764280

BICKEL & WOLF Bratislava s.r.o.

Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 2 49204730