Nerastné výrobky, sklo a keramika

Grafit, grafitové vlákna, šupiny, zrná, krúžky, člnky, tégliky

Nájdených 26 firiem

TERMOTECHNA a. s.

Staviteľská 3, 831 04 Bratislava
+421 2 44871096

C - Engineering spol. s r.o.

Dostojevského 3622/12, 058 01 Poprad
+421 52 7721210

ELEKTROKARBON a. s.

Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany
+421 38 5354111

BELT SLOVAKIA s.r.o.

Šamorínska 1, 821 06 Bratislava
+421 2 45246111

BELT & AT, s.r.o.

Devätinová 54, 821 06 Bratislava
+421 2 45524444

DIMER SLOVAKIA, s.r.o.

Teplárenská 17, 971 01 Prievidza
+421 46 5430207

easytherm.sk s.r.o

Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
+421 32 2289951

GAVAX, s.r.o.

Sídlisko 1. mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4880203

CHESTREAL PROGRESS a. s.

Lichnerova 38, 903 01 Senec
+421 904 615091

OMV Slovensko, s.r.o.

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
+421 2 68720500

FORNAXA - SLOVAKIA, s.r.o.

Biskupická 33, 821 06 Bratislava
+421 2 45524027

Black4, spol. s r.o.

Trenčianska 39, 821 09 Bratislava
+421 948 718181

CHETRA SK, s.r.o.

Sládkovičova 1937, 093 02 Hencovce
+421 57 7480400

PROFI - WELD, s.r.o.

Račianska 71, 831 02 Bratislava
+421 2 44633142

PCH Servis, s.r.o.

Lubina 1 , 040 12 Košice
+421 55 6749198; +421 905 272305

Emil Durina - ZVÁRACIA TECHNIKA

Osloboditeľov 24, 920 42 Červeník
+421 33 7330711, 7330713

MYJAVSKÁ OBCHODNÁ AGENTÚRA a.s.

Turá Lúka 12, 907 03 Myjava
+421 34 6940111

JNC - Ing.Ján Jančo

Majerská 36, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4143077

Vaw, spol. s r.o.

Hlavná 3, 038 52 Sučany
+421 43 4293561

FISCHER ELEKTRONIK součástkový distribútor SK,s.r.o.

č.367, 913 11 Trenčianske Stankovce
+421 32 6497217

BMR - Service, s.r.o.

Tomášikova 28, 821 0 Bratislava 2
+421 32 6497217

Toma Slovakia s.r.o.

Hronská 4, 934 01 Levice
+421 36 6313018

Kerametal a.s. Bratislava

Jašíkova 2, 826 05 Bratislava
+421 2 48291111 Spojovateľka

Ekotips a.s.

Lábska cesta 21, 900 51 Zohor
+421 2 65459411

Plastipak Slovakia s.r.o.

Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava
+421 2 49499219

Technotron s.r.o.

Teplická 66, 921 01 Piešťany
+421 33 7733351