Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa

Neelektrické domáce a kuchynské potreby, distributéri

Nájdených 15 firiem

Vojtech Melicher DOMEX

Trenčianska 2244/49, P.O.Box 9a, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7715442

Margita Adamíková - UNIPAP

Zlatovská 35, 911 01 Trenčín
+421 32 6581002

SEPOS, verejná obchodná spoločnosť

Električná 35, 911 01 Trenčín
+421 32 6520684, 0905 606 829, 0905 606 830

Zuzana Krivá - SCORPIO

Východná 7, 911 01 Trenčín
+421 917 277 106

Boris Brušo - B a B

Námestie Matice slovenskej 1298, 018 4 Dubnica nad Váhom
+421 (042) 4422980

HmB CRYSTAL s.r.o

Hurbanova 139/1, 019 01 Ilava
+421 42 4466031

Ametist D.C.A. s.r.o.

Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 2856403

Tribeja, s.r.o.

Júliusa Gabriša 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7717339

Zdobena, s.r.o.

Považské Podhradie 307/2, 017 0 Považská Bystrica
+421 32 7717339

Peter Zadňančin - BALMAT

Dolný Moštenec 237, 017 0 Považská Bystrica
+421 (042) 4324893

Zuzana Novosadová VZ Nova

Mierové námestie 50, 018 5 Nová Dubnica
+421 (042) 4431083

ZEDER, s.r.o.

Vl. Clementisa 33/3, 971 0 Prievidza
+421 (046) 5420845

Auroopravovňa Zibrin

Odbojárov 13, 971 0 Prievidza
+421 (046) 5404878

GastroTechno Slovakia s.r.o.

SNP 111, OD Jednota, 916 0 Stará Turá
+421 (0905) 778031

VDP CZ s.r.o.

Centrum I 50/125, 018 4 Dubnica nad Váhom
+421 (0905) 778031