IT, kancelárska technika a zariadenia

Servery a superpočítače, strediskové počítače, servery

Nájdených 256 firiem

m:zone s.r.o.

Radlinského 26, 811 07 Bratislava
+421 2 55648694

Zero, spol. s r.o.

Staré grunty 16, 841 04 Bratislava
+421 2 48207311

SIT consulting a. s.

Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava
+421 2 62250647

SAE - Automation, s.r.o.

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4450701

G & G Computers spol. s r.o.

Miletičova 7, 821 08 Bratislava
+421 2 64761388

CellQoS, a.s.

J. Bottu 2, 917 03 Trnava
+421 33 3213301

ICONET s.r.o.

Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
+421 2 50201126

Delicom, s.r.o.

Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava
+421 2 54653634

CORINEX GROUP, a.s.

Kľukatá 6, 821 05 Bratislava
+421 2 55568201

ŠOTO s.r.o.

Šancová 46, 811 05 Bratislava
+421 2 52496206

FLEISCHHAUER Bratislava spol. s.r.o.

Cabanova 13/A, 841 02 Bratislava
+421 2 69202611

AXIS, spol. s r.o.

M. Rázusa 35, 984 01 Lučenec
+421 47 4331173

MARS NITRA, s.r.o.

Bottova 18, 949 01 Nitra
+421 37 7335385

DSI DATA s.r.o.

Námestie A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo
+421 43 2388010

CINEMA + spol. s r.o.

Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4700205

CANER spol. s r.o.

Škultétyho 16, 010 01 Žilina
+421 903 547597

CANEX, spol. s r.o.

Máchova 6, 821 06 Bratislava
+421 2 45259041

TRACO Computers s.r.o.

Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany
+421 33 7720321

Dell s.r.o.

Fazuľová 7, 811 07 Bratislava
+421 2 57502014

GTEC s.r.o.

Trnavská cesta 44, 821 02 Bratislava
+421 2 44372437

DELVINA, spol. s r.o.

Alexandra Rudnaya 110, 010 01 Žilina
+421 41 5624344

Avnet Technology Solutions s.r.o.

Central 5, Ševčenkova 64, 851 01 Bratislava
+421 2 32111114

AWAX s.r.o.

Romanova 40, 851 02 Bratislava
+421 2 63814385

AXNET, spol. s r.o.

Martinská 49, 821 05 Bratislava
+421 2 43636782

FONET, spol. s r.o.

Súvoz 802, 911 01 Trenčín
+421 32 7443930

ensentia s.r.o.

Priemyselná 6, 824 90 Bratislava
+421 2 58246711

BSC Line, s.r.o.

Legionárska 58, 911 01 Trenčín
+421 32 7444770

CLIENT ZLÍN, s.r.o.

Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7711156

COMTEC s.r.o.

Hviezdoslavova 19 - obchodné stredisko Váh, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7710020

KODAS Žilina, s.r.o.

Kamenná 3, 010 01 Žilina
+421 41 5555111

TREND SLOVAKIA, s.r.o.

Račianska 109/C, 831 02 Bratislava
+421 2 44256008

IT partner, s.r.o.

Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno
+421 35 7777777

EDIS s.r.o.

Horný Val 9/19, 010 01 Žilina
+421 41 5007052

eSoft s.r.o.

Záhradná 22, 962 12 Detva
+421 45 5459109

FESI comp, s.r.o.

Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4411526

Global Solution spol. s r.o.

Obchodná 2, 071 01 Michalovce
+421 56 6420258

H-Soft s.r.o.

Dedovec 1351/174, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4260431

IKAS, s.r.o.

Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
+421 57 7882391

MIPERA s.r.o.

Dominikánske námestie 27, 040 01 Košice
+421 55 6231839

REALEX International SK, spol. s r.o.

Škultétyho 1, 832 27 Bratislava
+421 2 55563027

PROSOFT, spol. s r.o.

Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
+421 41 5625491

Bleskanet, s.r.o.

Františkánska 18, 917 01 Trnava
+421 33 5516844

SOFTLINE SERVICES, a. s.

Jozefa Hagaru 9, 831 05 Bratislava
+421 2 49214371

ADEONA, s.r.o.

Stránske 121, 013 13 Rajecké Teplice
+421 908 949727

V-bit, spol. s r.o.

Hodálova 3, 949 01 Nitra
+421 37 7414950

ARNET, s.r.o.

Košická 2, 010 01 Žilina
+421 41 5650735

ALCONET, s.r.o.

Belopotockého 2/10, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 905 599976

TOPNES s.r.o.

Narcisová 16, 821 01 Bratislava
+421 2 59305930

Finecon Technologies s.r.o.

Piaristická 2, 949 01 Nitra
+421 37 6586445

GC System a.s., organizačná zložka

Röntgenova 2, 851 01 Bratislava
+421 2 44631131