IT, kancelárska technika a zariadenia

Počítačový softvér, správa databáz DBMS

Nájdených 472 firiem

INET-Sládečka Peter

Čajkovského 2, 949 01 Nitra
+421 (037) 7729441

JAMADU

Hlboká 5, 949 0 Nitra
+421 (037) 6525662

Ferencei & Mészáros

Hlavná 33, 927 00 Šaľa
+421 (031) 7706672

Ivan Dunca-Canaris

Ľudovíta Okánika 14, 949 01 Nitra
+421 (037) 7332736

TURBOSOFT-Ing.Ján Horváth

Pri Podlužianke 8, 934 01 Levice
+421 (036) 6313126

Rusko Rastislav-TIP

Cintorínska 36, 935 41 Tekovské Lužany
+421 (036) 7723539

PLATAN

Mierová 17, 937 01 Želiezovce
+421 (036) 7711805

ELCOMP trade, s.r.o.

Trenčianska 42, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4431497

CENTAUR, s r.o.

MFF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
+421 2 65412959

A & T software

Rybárska 1, 915 0 Nové Mesto nad Váhom
+421 (032) 7797905

BWB Computers,s.r.o.

Olbrachtova 26, 911 0 Trenčín
+421 (032) 6400570-2

Stacon

Dolný Šianec 1, 911 4 Trenčín
+421 (032) 6520809

Ing. Ján Meravý - LIGHTNING

Dolný Šianec 61, 911 01 Trenčín
+421 32 6529954; +421 905 480681

Advanced s.r.o.

Na vinohrady 4, 911 0 Trenčín
+421 (032) 7445102

ATLAS Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Bratislavská 439/18, 018 4 Dubnica nad Váhom
+421 (0905) 644349

APB Automation, spol. s r.o.

Trenčianska 17, 915 0 Nové Mesto nad Váhom
+421 (032) 7716307

Datalock NMV, spol. s r.o.

Trenčianska 17, 915 0 Nové Mesto nad Váhom
+421 (032) 7703858

MCS

Halalovka 13, 911 01 Trenčín
+421 (032) 6527500

URI, s.r.o.

Soblahovská 33/21, 91101 Trenčín
+421905267199

Ing. Juraj Sabo - AUTOMA

Jánošíkova 4, 915 0 Nové Mesto nad Váhom
+421905267199

Elektro Centrum

M.R.Štefánika 149, 017 0 Považská Bystrica
+421 (042) 4330577

KB Soft

Halalovka 9, 911 01 Trenčín
+421 (032) 6527482

TatraCom,s.r.o.

C II 70/11, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 (042) 4440350-2

S&H Ware,s.r.o.

Švermova 23, 911 01 Trenčín
+421 (032) 7443836

Prodata plus, s.r.o.

1. mája 878/22, 020 01 Púchov
+421 42 4642876

SH systém,s.r.o.

č.80, 911 05 Zamarovce
+421 (032) 7435141-2

Ing. Ján Batka - IQ POWER

Pod Dubovcom 8, 018 51 Nová Dubnica
+421 903 255141

DATEX, s.r.o.

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
+421 2 50221316

Atop,s.r.o.

Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
+421 (032) 6525325

Grandcom

Jilemnického 680/18, 915 0 Nové Mesto nad Váhom
+421 (0905) 268687

EM Studio

Sládkovičova 2097/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 (032) 7711368

ELSPO, spol. s r.o.

Bytčická 32, 010 0 Žilina 1
+421 (032) 7711368

COMPEKO BD, s.r.o.

Kozmonautov 35, 036 0 Martin
+421 (043) 4287690

MPK s.r.o.

Štúrova 2273, 022 0 Čadca
+421 (041) 4331305

Enelux, s.r.o.

Thurzova 16, 036 0 Martin
+421 (041) 4331305

Ladislav Heglas EMTEST

A. Rudnaya 21, 010 0 Žilina
+421 (041) 7632006

COMSYS, s.r.o.

Osloboditeľov 6, 036 0 Martin
+421 (041) 7632006

INTEC, a.s.

Jilemnického 8, 036 0 Martin
+421 (043) 4220061

SECOM s.r.o.

Robotnícka 107/20, 905 01 Senica
+421 34 6517080

Anor, spol s. r. o.

č. 148, 013 19 Jasenové
+421 907 699 753

Data System Soft BB, s.r.o.

Tulská 72, 974 0 Banská Bystrica
+421 (048) 4131689

ERIKA - Ekonomický servis, s.r.o.

Sládkovičova 98, 974 01 Banská Bystrica
+421 (048) 4163641

Ing. Dušan Šišlák - DUSKY COMPUTER SYSTEMS

Starohorská 22, 974 11 Banská Bystrica
+421 904 994278

DV Com s.r.o.

Námestie M.R.Štefánika 20/15, 977 01 Brezno
+421 48 6115700

UniNet, spol. s r.o.

Timravy 10, 974 0 Banská Bystrica
+421 (048) 4161155

ABAKUS DISTRIBUTION, s.r.o.

Horná 16, 974 0 Banská Bystrica
+421 (048) 4124503

ProCeS, s.r.o.

Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 048 / 415 35 35

Ekoben, s.r.o.

Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
+421 (048) 4156618

Xaver, s.r.o.

Bakossova 56, 974 00 Banská Bystrica
+421 (048) 4154808

Aktual s.r.o.

Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4115278