IT, kancelárska technika a zariadenia

Kalkulačné a sčítacie stroje, kalkulačky, súčasti a príslušenstvo

Nájdených 68 firiem

UDENCO s.r.o.

Novozámocká 67, 949 01 Nitra
+421 37 2333100

NEPA Slovakia, spol. s r.o.

Technická 2, 821 04 Bratislava
+421 2 32605050

marki sk, s.r.o.

Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4154879

ZAPO, spol. s r.o.

Pri strelnici 22, 821 09 Bratislava
+421 2 43424970

AB Comp, s.r.o.

Záhorácka 5347/27B, 901 01 Malacky
+421 907 226282

B2B Partner s.r.o.

Šulekova 2, 811 06 Bratislava
+421 800 115000

GGT a. s.

Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
+421 2 58104704

ASC spol. s r.o.

Bratislavská 123, 911 05 Trenčín
+421 32 7444012

ARTEMISS s.r.o.

Rastislavova 14, 040 01 Košice
+421 55 7898691

INPREX spol. s r.o.

Námestie SNP 144/1, 958 04 Partizánske
+421 38 7493269

KONTURA SLOVAKIA s.r.o.

Vietnamská 3, 821 04 Bratislava
+421 2 43427541

FaxCopy a.s.

Domkárska 15, 821 05 Bratislava
+421 2 48201100

EXIM CARS s.r.o.

Železničná 35, 984 01 Lučenec
+421 47 4331002

DITEL, spol. s r.o.

Uhoľná 3, 010 08 Žilina
+421 41 7630608

DIPOS s.r.o.

Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4155538

DIGICOM, s.r.o.

Predmestská 81, 010 01 Žilina
+421 41 7001030

CASALLIA SLOVAKIA, s.r.o.

Súvoz 802, 911 01 Trenčín
+421 32 7443843

Activa Slovakia s.r.o.

Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava
+421 2 44462304

BLOOM spol. s r.o.

Ľudová 10, 917 01 Trnava
+421 33 5446413

IKARCOM, s.r.o.

Krátka 6, 958 01 Partizánske
+421 38 7492544

IMT, spol. s r.o.

Hradná 6/188, 945 01 Komárno
+421 35 7900020

Kancelária s.r.o.

Kubačova 1/A, 831 06 Bratislava
+421 2 44873528

PETREX Trenčín s.r.o.

J. Derku 1, 911 01 Trenčín
+421 32 7445464

TREND SLOVAKIA, s.r.o.

Račianska 109/C, 831 02 Bratislava
+421 2 44256008

REALEX International SK, spol. s r.o.

Škultétyho 1, 832 27 Bratislava
+421 2 55563027

PM TRADE spol. s r.o.

M. R. Šefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4327597

AMIKOL, s.r.o.

Vranovská 6, 851 01 Bratislava
+421 2 63536761

infotrade IT, s.r.o.

Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5525125

Smart International s.r.o.

Miletičova 1, 821 08 Bratislava
+421 2 49208021

Tech Data Distribution, s.r.o., organizačná zložka

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 68286741

Aka servis, spol. s r.o.

Volgogradská 4786/8, 080 01 Prešov
+421 51 7492520

Stavcomp, s.r.o.

Dlhý rad 19/A, 085 01 Bardejov
+421 54 4729708

AXECO PS, s.r.o.

Vajanského 30, 080 01 Prešov
+421 51 7710510

TRIFIT PLUS, spol. s r.o.

Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
+421 2 44450101

CECOM EAST spol. s r.o.

Čapajevova 40, 080 01 Prešov
+421 51 7715265

Hauerland spol. s r.o.

Matúšova 56, 811 04 Bratislava
+421 2 54776441

DECENT SC. s.r.o.

T. J. Moussona 3635, 071 01 Michalovce
+421 56 6888555

MICRONIX spol. s r.o.

Jegorovova 14036/37, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4725730

OfficeLand, s.r.o.

Mierová 183, 821 05 Bratislava
+421 2 43632532

Lyreco CE, SE

Panholec 20, 902 01 Pezinok
+421 800 101414

Spectrum, s.r.o.

Antona Bernoláka 66, 010 01 Žilina
+421 41 7634196

FAST PLUS, spol. s r.o.

Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
+421 2 49105890

Top Soft BSB, s.r.o.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská, 842 48 Bratislava
+421 2 60101811

COPYMAT, s.r.o.

Vysokoškolákov 2, 010 01 Žilina
+421 41 5166090

SIGNAL - SOFT, spol. s r.o.

Hlavná 13, 943 01 Štúrovo
+421 36 7511651

KOROX - office market, s.r.o.

Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4148453

DigiTel HS Košice, s.r.o.

Strojárenská 5, 040 01 Košice
+421 55 7298661

DIGIMAT, s.r.o.

V. P. Tótha 56/4, 036 01 Martin
+421 43 4221104

MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR

Južná trieda 48, 040 01 Košice
+421 55 6323288

Ján Volf

Černyševského 26, 851 01 Bratislava 5
+421 2 62247051