IT, kancelárska technika a zariadenia

Integrované počítačové systémy EFT, CAD, CAM, SCADA, DIP, VR, CAE, CIM

Nájdených 42 firiem

Informačno-konzultačná agentúra SICA

Sládkovičova 11 (Poľnonákup), 949 01 Nitra
+421 (037) 6584041

Iris Slovakia s.r.o.

Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4151525

H21, spol. s r.o.

M. R. Štefánika 13 , 920 01 Hlohovec
+421 33 7301410; +421 905 956366

Bank Pro soft s.r.o.

Tomášikova 30, 821 02 Bratislava
+421 2 48211511

ECOM Technik

Pri hati 1, 040 01 Košice
+421 (055) 6332957

Progres reklama Mgr.art. Rastislav Čeleďa

Coburgova 5401, 917 00 Trnava
+421 (033) 5536161

Vegacom Slovakia a.s.

Letná 1, 831 03 Bratislava
+421 2 49100711 Sekretariát

WBI, s. r. o.

Žižkova 42, 811 02 Bratislava
+421 2 4341 0285

Maroš Šeršeň - ATTYP PRODUCTION

Klimkovičova OST 968, 84101 Bratislava
+421 02/64288852

Happy FUTURE spol. s r.o.

Beckovská 15, 821 04 Bratislava
+421 2 43636954

Getronics (Slovakia) s.r.o.

Zochova 5, 811 0 Bratislava 1
+421 (02) 54417533

Trithem a.s.

Františkánske nám.7, 811 01 Bratislava
+421 2 54640351

Emel Bratislava, s.r.o.

Švabinského 21, 851 01 Bratislava
+421 2 57204222

MEGA & LOMAN, s.r.o.

Staré Grunty 52, 842 2 Bratislava
+421 2 57204222

SMS Slovakia s.r.o.

Šarišská 6, 821 09 Bratislava
+421 2 53418073

MPI SLOVAKIA s.r.o.

Hraničná 18, 821 05 Bratislava
+421 2 32409631

BCIT, s.r.o.

Horná 1919/64, 022 0 Čadca
+421 (041) 4327055

Corinex a.s.

Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
+421 2 55568201

Industria - Dohmen SK s.r.o.

Sady Cyrila a Metoda 20/8, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 4440230

Nábytok-Peter Valko

Zámocká 8, 811 0 Bratislava 1
+421 (0905) 468008

MANAG - Dipl.Ing. Milan Freund

Nová 39, 901 01 Malacky
+421 (034) 7743321

Solid Consult

Južná trieda 93, 040 01 Košice
+421 (0903) 466197

Karat Slovakia a.s.

Nové záhrady 11/I, 821 05 Bratislava
+421 2 48235500

ELVICO - electronic video computer - Juraj Havas

Námestie 1.mája 2, 903 01 Senec
+421 (0903) 459677

XTRON s.r.o.

Černyševského 10, 851 01 Bratislava
+421 2 62525487

Ing. Vlastimil Rieger

Okružná 2061-2-23, 026 0 Dolný Kubín
+421 (043) 5885418

Esmo, a.s.

Rosinská cesta 8, 010 01 Žilina
+421 41 5254257

Euro Financial Business Group, s.r.o.

Sládkovičova 1216/37, 957 0 Bánovce nad Bebravou
+421 (0902) 896683

Marián Psotný - AMC-S

Rázusova 4, 911 0 Trenčín
+421 (0915) 784062

S.C.A. NAVIGATION, s.r.o.

Račianska 57, 831 0 Bratislava
+421 (0903) 404660

Róbert Sokolík, sprostredkovateľská a obchodná činnosť

Dukelská 980/24-13, 017 0 Považská Bystrica
+421 (0903) 436033

Ing. Horváth Gejza H - SOFT

Nám.gen.Klapku 34/8, 945 01 Komárno
+421 (0905) 601614

Lukáš Szkwarľa

č. 201, 086 4 Osikov
+421 (0903) 921361

LCS Slovensko s.r.o.

Stromová 13, 831 01 Bratislava
+421 2 54654025

DATATRADE, s.r.o.

Sládkovičova 3, 953 0 Zlaté Moravce
+421 (0905) 241240

WEBLINE s.r.o.

Pražská 2, 040 11 Košice
+421 55 6443232

INSIDEX Group, s.r.o.

Severná 59, 010 01 Žilina
+421 902 160296

AP Systems s.r.o.

Estónska 49, 821 07 Bratislava
+421 2 45648064

exe-Information Technologies s.r.o.

Tvarožkova 13, 811 03 Bratislava
+421 2 54419174

PLM Partner s.r.o.

Svätovojtešská III.425/7, 831 03 Bratislava
+421 2 44645341

El-Pro s.r.o. - organizačná zložka

Bernolákova 1/A, 901 01 Malacky
+421 34 7741324 Obchodné oddelenie

Michal Pohrebovič

F. P. Drobiševa 2582/28, 902 01 Pezinok
+421 903 205 685