Guma a plasty

Plastové skúmavky, Petriho misky, pipety, mikrodosky

Nájdených 30 firiem

INTERTEC s.r.o.

Hronská 6, 974 06 Šalková
+421 48 4154256

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava
+421 2 55646791

MUTE - SLOVAKIA spol. s r.o.

Banská 524/8, 039 01 Turčianske Teplice
+421 43 4901882

Roner, s.r.o.

Páričkova 18, 821 08 Bratislava
+421 2 55563055

BENTAL ŽILINA, s.r.o.

Na stave 4, 010 01 Žilina
+421 41 7248318

LABWAY spol. s r.o.

Radlinského 9, 812 37 Bratislava
+421 2 52496609

PRAGOLAB s.r.o.

Drieňová 34, 821 02 Bratislava
+421 2 43294436

TRIGON PLUS s.r.o.

Kopčianska 76, 851 01 Bratislava
+421 2 63531241

R.A.G. tech s r.o.

Rudohorská 33, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4115549

MARCONI, s.r.o.

Kozmonautov 35, 036 01 Martin
+421 43 3240243

SKAR s.r.o.

Pribylinská 4, 831 04 Bratislava
+421 2 63828716

TIMED, s.r.o.

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
+421 2 48209511

GAVAX, s.r.o.

Sídlisko 1. mája 65/13, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4880203

KONCEPT EKOTECH s.r.o. - organizačná zložka

Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava
+421 2 54654541

CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa
+421 37 7707994

STIRILAB, s.r.o.

Textilná 23, 034 01 Ružomberok
+421 44 4322720

TRIAK, s.r.o.

Obrancov mieru 355, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4450810

Lambda Life a.s.

Bojnická 20, 831 04 Bratislava
+421 2 44880159

MERCOTRADE SLOVAKIA spol. s r.o.

Potočná 3, 921 01 Piešťany
+421 33 7623170

O.K. SERVIS ETC s r.o.

Pri Zvonici 25, 821 04 Bratislava
+421 2 43634967

Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o.

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
+421 2 20903911

DYNEX Servis, spol. s r.o.

Strieborné námestie 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4155045

TESNENIA - SEAL Servis s.r.o.

Nábrežie sv. Metoda 4, 971 01 Prievidza
+421 46 5420407

ZEGA s.r.o.

Zlatovská 27, 911 05 Trenčín
+421 32 7445341

IL - PLAST LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, spol. s r.o.

Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5521355

ISOLIT - BRAVO SLOVAKIA, spol. s r.o.

Dolný Val 21/180, 010 01 Žilina
+421 41 5006682

ITES Vranov, s.r.o.

Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou
+421 57 4461961

BIOHEM, spol. s r.o.

Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
+421 32 6505005

VILLA LABECO s.r.o.

Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 905 259848

CENTRALCHEM, s.r.o.

Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
+421 2 53414156