Zdravotné poisťovne, zdravotné poistenie

Nájdených 65 firiem

ROFIS.SK spol. s r.o.

Werferova 1, 040 11 Košice 11

AKAS - Anna Koberová

Námestie Sv. Egídia 3004/110, 058 01 Poprad
+421 (052) 7722618

Ing. Zuzana Mališová - Abraca

Námestie sv.Alžbety 103, 968 01 Nová Baňa
+421 45 6856300

Stach & K.B. a.s.

Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
+421 2 53633421

Insia Delman s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 0 Žilina
+421 (041) 7645898

Basler s.r.o.

Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava
+421 2 52454500

OTP Garancia životná poisťovňa, a.s.

Klemensova 2, 811 09 Bratislava
+421 2 59792426

Ing. Henrich Donocik

Mäsiarska 55, 040 01 Košice
+421 (0905) 997347

HEDU spol. s r.o.

Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava
+421 2 55410625

Združenie zdravotných poisťovní SR

Limbová 2, 833 43 Bratislava
+421 2 54776071

Financial Consulting Projektmanagement s.r.o.

Panská 14, 811 01 Bratislava
+421 904 944227

Spoločná zdravotná poisťovňa a.s.

Ondavská 3, 820 05 Bratislava
+421 2 50266357 Odbor zdravotný

Atradius Credit Insurance N.V., pobočka zahraničnej poisťovne

Grösslingová 51, 911 09 Bratislava
+421 2 52632641

Tatra Group Finance, s.r.o.

Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava
+421 2 59192351

Ing. Zdenek Králik

Prúdová 532/13, 914 42 Horné Sŕnie
+421 903 240 368