Holdingové spoločnosti a skupiny spoločností

Nájdených 332 firiem

TATRAMAT, akciová spoločnosť

Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad
+421 52 7730491

BK group, a.s.

Dopravná 19, 921 01 Piešťany
+421 33 7988888

OMNIA HOLDING, SE, organizačná zložka

Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
+421 2 48202500

TECHNOPOL, a.s.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 68286111

MEDIAL, družstvo

Haanova 10/A, 851 04 Bratislava
+421 2 53416233

Pro Partners Holding, a.s.

Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
+421 2 33526915

STEFE SK, a. s.

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 3220100

CHEMOSVIT, a.s.

Štúrova 101, 059 21 Svit
+421 52 7151111

MSM GROUP s.r.o.

Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 32 6527598

LUKA & BRAMER GROUP a.s.

Pribinova 25, 811 09 Bratislava
+421 2 209 04 902

ZSNP, a.s.

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
+421 45 6012201

SITNO HOLDING, a.s.

Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
+421 2 39900007

KIMEX Group s.r.o.

Poštová 8, 040 01 Košice
+421 55 6224120

Falck SK a.s.

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
+421 2 20868611

INGSTEEL, spol. s r.o.

Tomášikova 17, 820 09 Bratislava
+421 2 48269111

I.D.C. Holding, a.s.

Drieňová 3, 821 01 Bratislava
+421 2 48241711

United Industries a.s.

Šafárikovo námestie 4, 811 09 Bratislava
+421 2 57102211

DMD GROUP, a.s.

Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 2852211

SLOVINTEGRA, a.s.

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
+421 2 38105890

Pro Diagnostic Group, a. s.

Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
+421 2 33526915

Slavia Industries, a. s.

Kopčianska 20/B, 851 01 Bratislava
+421 2 63814376

A.En. Gas a. s.

Andreja Kmeťa 17, 036 01 Mertin
+421 43 4308002

BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s.

K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava
+421 2 20903500

JOJ Media House, a. s.

Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
+421 2 59888111

TK Groupe a.s.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
+421 2 63815141

BENCONT GROUP, a. s.

Astrová 2/A, 821 01 Bratislava
+421 2 33526030

Ťažké strojárstvo, a.s.

Továrenská 1413, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4420953

DANICON HOLDING, a.s.

Miletičova 17/B, 821 01 Bratislava
+421 2 65412072

ŽHS, a.s.

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
+421 45 6088900

GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť

Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
+421 2 50227143

T.O.P. HOLDING, a. s.

Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
+421 2 20511101

International BEZ Group spol. s r.o.

Rybničná 40, 835 54 Bratislava
+421 2 49611200

WATER HOLDING, a. s.

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
+421 2 50221115

GGE a.s.

Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
+421 2 49493255

TEMPUS GROUP a.s.

Rastislavova 110, 040 01 Košice
+421 55 7266800

MATADOR HOLDING, a.s.

Bojnická 3, 831 04 Bratislava
+421 2 49102622

AGEL SK a.s.

Prepoštská 6, 811 01 Bratislava
+421 2 32660260

M.O.C., a.s.

Nám. Dr. A. Schweitezera 194, 916 01 Stará Turá
+421 32 2872500

DanubiaTel, a.s.

Borská 6, 841 04 Bratislava
+421 2 35000799

PTK-ECHO, s.r.o.

Prešovská 39, 821 08 Bratislava
+421 2 55560685

HTC holding a.s.

Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava
+421 2 59334250

DYNAMIK HOLDING, a.s.

Štúrova 22, 949 01 Nitra
+421 37 3141500

NEA holding a.s.

Potravinárska 6, 949 01 Nitra
+421 37 6566000

Energy Group a.s.

Námestie sväteho Martina 9, 908 51 Holíč
+421 34 6684019

BUKÓZA HOLDING, a.s.

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
+421 57 4413084

News and Media Holding a.s.

Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava
+421 2 32153105

INKA s.r.o.

Vl.Clementisa 13, 917 01 Trnava
+421 33 5905111

Mgr. Mária Pénteková EDEN

Malotejedská 1458/49, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5528974

PYRAMÍDA PP, s.r.o.

Štefánikova 11, 917 01 Trnava
+421 33 5511847, 5350006; +421 917492857

Hotel Satelit

Nám. Jozefa Murgaša 3, 921 01 Piešťany
+421 33 7725833