Rádioaktívne rudy, urán

Nájdených 9 firiem

UNICOM DEMAT s.r.o.

Murgašova 2, 949 01 Nitra
+421 37 7722 003

KOVOR s.r.o.

Šulekovská 16, 926 01 Sereď
+421 905 330 493

Preval s.r.o.

Mariánska 88, 900 31 Stupava
+421 2 65936120

Dolomit a.s. Malá Vieska

Trebejovská 90, 044 31 Družstevná pri Hornáde
+421 55 6981331

Kamenostav s.r.o.

Štefánikova 48, 949 01 Nitra
+421 37 7720454

Steeling s.r.o.

Slovenskej jednoty 39, 040 01 Košice
+421 55 6337200

Kerametal a.s. Bratislava

Jašíkova 2, 826 05 Bratislava
+421 2 48291111 Spojovateľka

Mercurius s.r.o.

Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
+421 55 6748619

Ing. Marek Lombart

Rosná 8, 040 01 Košice
+421 905 234419