Jadrové palivo, zdroje žiarenie, izotopy a zariadenia na prípravu paliva

Nájdených 9 firiem

THERMOGAS plus s.r.o.

Textilná 6, 040 12 Košice
+421 55 6744244

Kanlux s.r.o.

M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
+421 32 7446386

Perzeus, s. r. o.

Gorkého 3, 811 01 Bratislava
+421 902 220 878

THERMO-REAL s.r.o.

Mateja Bela 15, 943 01 Štúrovo
+421 (0907) 418828

Kerametal a.s. Bratislava

Jašíkova 2, 826 05 Bratislava
+421 2 48291111 Spojovateľka

ŠAJGALOIL, a.s.

SNP 49, 977 01 Brezno
+421 48 6713200 Sekretariát riaditeľa

Brikpel s.r.o.

Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 907 268876

Vassal s.r.o.

Hradská 38, 821 07 Bratislava
+421 2 45243002

JohnsonDiversey Slovensko, s.r.o.

Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava
+421 2 44454895