Drevo, nábytok a výrobky z dreva

Záhradný nábytok, kreslá, lehátka, lavičky, preliezačky

Nájdených 72 firiem

REBE S, s.r.o.

Píla 31, 966 8 Žarnovica
+421 (045) 6895187

Metal craft

Bystrická 63, 966 81 Žarnovica
+421 (045) 6895187

DREVBYT - Jozef Blaškovič

Obrancov mieru 93, 969 0 Banská Štiavnica
+421 (045) 6895187

Karmel, s.r.o.

Námestie Ľ. Štúra 31, 974 01 Banská Bystrica
+421 (045) 6895187

Wape - Dušan Lihan

Námestie M.R.Štefánika 41/34, 977 01 Brezno
+421 (0907) 819342

Tomáš Medveď - stolárstvo

č. 267, 976 6 Bacúch
+421 (048) 6188104

Monta

Tajovského 307/7, 962 3 Kováčová
+421 (0905) 271508

Adeal s.r.o.

J.Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4154173

TOP - UNION, s.r.o.

Šávoľská 1, 986 0 Fiľakovo
+421 (0918) 590 798

ALMA s.r.o.

Zlievarenská 533, 976 4 Hronec
+421 (048) 6176416

Karol Strečok

Priechod 8, 976 1 Selce
+421 (048) 4189072

Jackuliak s.r.o.

Revolučná 6, 984 01 Lučenec
+421 47 4331761

Trendwood-twd, s.r.o.

Kremnička 5, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4148217

Intertrend s.r.o.

Staničná 37, 985 11 Halič
+421 47 4392603

Queen Style - Wood s.r.o.

Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec
+421 47 4512208

Padrex s.r.o.

Kynceľová 41, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4143810

Dax Zvolen s.r.o.

Strážska cesta 3872, 960 01 Zvolen
+421 45 5324017

E.B.F-Crasch - Jaroslav Dojčiar

Pod Bánošom 80, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4176949

Progres v.o.s.

Nižovec 11, 960 01 Zvolen
+421 45 5335523

Meringa - Marianna Baniarová

Horná 40, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4136446

Milan Hvodlik - HOBLO

Družstevná 306/38, 962 63 Pliešovce
+421 948 513194

N.H.N. - výroba nábytku s.r.o.

Majerská cesta 108, 974 01 Banská Bystrica
+421 908 236 928