Drevo, nábytok a výrobky z dreva

Stroje a zariadenia na spracovanie kmeňov pre piliarske závody

Nájdených 27 firiem

VELOKAR, s.r.o.

Závodská 9, 010 01 Žilina
+421 41 7235838

FLEXIM spol. s r.o.

1. mája 22, 976 13 Slovenská Ľupča
+421 48 4187185

GREGOR a spol., s.r.o.

Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava
+421 2 43414993

EPIMEX ŽILINA, spol. s r.o.

Košická 59, 010 01 Žilina
+421 41 5650751

Král, s.r.o.

Predmestská 83, 010 01 Žilina
+421 41 7071504

VZDUCHOTORG, spol. s r.o.

Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7715085

Bezovec - Poľnohospodárske družstvo

Stará Lehota 143, 916 35 Stará Lehota
+421 33 7730639

SL GLOBAL spol. s r.o. v likvidácii

Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo
+421 2 45993139

EXCELLENT CD, spol. s r.o.

Š. Moyzesa 3, 960 01 Zvolen
+421 45 5249160

Drevostroj Prešov, s.r.o.

Strojnícka 1/2588, 080 06 Prešov
+421 51 7710275

KOVACO, spol. s r.o.

Veľká Lehota 210, 966 41 Veľká Lehota
+421 45 6726555

BioEkoTerm, spol. s r.o.

Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom
+421 48 6183395

REPAROSERVIS spol. s r.o. v likvidácii

Hronská 1, 960 93 Zvolen
+421 45 5320042

SLS - TECHNACO, s.r.o.

Sasinkova 37, 010 01 Žilina
+421 41 5070810

Regula SK, s.r.o.

Snežienková 34, 971 01 Prievidza
+421 46 5406751

MicroStep - PA spol. s r.o.

Nitrianska 1773/120, 958 01 Partizánske
+421 38 7463311

M-TEC, s.r.o.

Langsfeldova 1, 036 01 Martin
+421 43 4230605

RJT Control systems, s.r.o.

Uhrova 16, 831 01 Bratislava
+421 2 54789027

LUKRO trade s.r.o.

Piešťanská 44/1202/, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7712580

Drevoindustria Mechanik, s.r.o.

Oceliarska 3, 010 01 Žilina
+421 41 5623638

Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.

Kúpeľná 2, 962 37 Kováčová
+421 45 5322779

Pavol Preška MONTE

Novozámocká 8, 949 05 Nitra
+421 37 6518695

Gapa s.r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4261085

Karol Uhrinovský KTJ

Pod Kalváriou 32, 955 01 Topoľčany
+421 903 707 567

IZOSTAV, spol. s.r.o.

Holíčska 17, 851 0 Bratislava
+421 (02) 63836892

Banoholz, s.r.o.

Ostrovany 150, 082 22 Ostrovany
+421 0905645507

Ing. Miroslav Rosinec APIMEL

č. 646, 013 2 Višňové pri Žiline
+421 (041) 5655938