Drevo, nábytok a výrobky z dreva

Drevené rebríky, hasičské rebríky, schodíky

Nájdených 52 firiem

DoMo-GLASS s.r.o.

Zvolenská cesta 85, 974 03 Banská Bystrica
+421 48 4163711

DACHMAT spol. s r.o.

Rastislavova 91, 040 01 Košice
+421 55 6763069

INTERMONEX s.r.o.

Murgašova 4023/55, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4441991

KINEKUS, s.r.o.

Kamenná 4, 010 01 Žilina
+421 41 7777777

ZIRKON s.r.o.

Vajanského nábrežie 17/B, 811 02 Bratislava
+421 2 54418380

TRIANT, s.r.o.

Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
+421 2 44455586

FEREX, s.r.o.

Vodná 23, 949 01 Nitra
+421 918 222 229

HLUBÍK a spol., spol. s r.o.

Podháj 125, 841 03 Bratislava
+421 2 65968791

NPG Bratislava a.s.

Diakovská cesta 14, 927 01 Šaľa
+421 31 7715549

SCONTO Nábytok s.r.o.

Nová 10/8144, 917 01 Trnava
+421 33 5552311

ARTO s.r.o.

Pribišova 2, 841 05 Bratislava
+421 911 737717

LUKY PLUS, spol. s r.o.

Holubyho 28, 902 01 Pezinok
+421 33 6413002

Cb-mont s.r.o.

Poľovnícka 41, 974 06 Banská Bystrica
+421 48 4713020

ANAVEK spol. s r.o.

Štefánikova 3348, 085 01 Bardejov
+421 54 4748896

WOOD PRODUCTS - SO, s.r.o.

Mieru 956/47, 073 01 Sobrance
+421 907 106806

EspressoTec s.r.o.

T. Vansovej 29, 960 01 Zvolen
+421 45 5323312

Sagud, s.r.o.

Rastislavova 81, 040 01 Košice
+421 55 6255016

Lorencic Bauservice s. r. o.

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
+421 2 53412355

Juraj Kása - DOKASZ

Blažov 93, 929 01 Kútniky
+421 905 972559, 0905 926 649

EMIGA

Južná trieda 11, 040 01 Košice
+421 908 846 953

Ján Gubčo ml. - GGB

Jesenského 32, 960 01 Zvolen
+421 45 5331871; +421 905 425883

Miroslav Chňapek

Turá Lúka - RD- Vankovia, 907 01 Myjava
+421 905 949539

Peter Burský VINKEA

Hlavná 77/114, 900 89 Častá
+421 907 234230

Vladimír Rusko - oxur

Králická 91/43, 976 34 Králiky
+421 905 977 542

Ing. Elena Fricová JAFFA

Slnečná 162/9, 029 01 Námestovo
+421 43 5520600

PEMZO s.r.o.

Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4153823; +421 905 641629

Železiarstvo - Ing. Igor Reingraber

Myrtina 51, 949 01 Nitra
+421 37 7412213

Štefan Barninec NOVA PARKET

Štefánikova 823/25, 020 01 Púchov
+421 42 4635181

Bohuslav Rybář, B a R Export

Daxnerova 6, 036 01 Martin
+421 905 620 283

Marian Černický

Slov.národného povstania 150, 059 16 Hranovnica
+421 907 159 212

Michal Krbica : DLK - kovo

Petrova Ves 78, 908 44 Petrova Ves
+421 905 502183

Ľuboš Imrichovič

Košolná 40, 919 01 Košolná
+421 917 572 122

Ján Pixiades - HÉFAJSTON

Čelovce 63, 991 41 Čelovce
+421 915 832438

Ing. Igor Ilenčík I.P.O.S.

Vrbovská cesta 19/A, 921 01 Piešťany
+421 33 7744244

Maroš Gardošík - MAOK

Za Panorámou 2379, 052 0 Spišská Nová Ves
+421 33 7744244

Anton Svatík - NARSBYT

Potôčky 263, 913 21 Trenčianska Turná
+421 904 614 198

Miloslav Ďurža - REZBA-M

Mierové námestie 33, 911 01 Trenčín
+421 32 7797463, 7435736, 0904 248 838

JOSKY, s.r.o.

Centrum 3/5, 017 0 Považská Bystrica
+421 (0907) 799880

Triant s.r.o.

Valachovej 8, 841 01 Bratislava
+421 902 899 829

František Androvič

Reca 158, 925 26 Reca
+421 907 721 664

Miroslav Falath - MOD Vlčkovce

č.179, 919 23 Vlčkovce
+421 (0905) 982871

ROTOKOVO SLOVAKIA spol.s r.o.

Coburgova 84, 917 01 Trnava
+421 (033) 5546706

Jaroslav Blesák - HEFAISTOS

Skladová 7, 917 01 Trnava
+421 (0903) 766639

IZI s.r.o.

Partizánska 44, 085 0 Bardejov
+421 (054) 4722785

Ladislav Šedi ml.

Saratovská 9, 934 05 Levice
+421 (0903) 664959

Jozef Šedi ml.

Okružná 20, 934 01 Levice
+421 (0905) 796285

Ján Kereš - BMP - KOV

Ondrej nad Hronom 50, 976 6 Brusno
+421 (048) 4194427

PFD International, s.r.o.

Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
+421 2 44442171

H.L.D.S. SLOVAKIA s.r.o.

Košická 3, 045 0 Moldava nad Bodvou
+421 2 44442171

Fakrosp. z o.o. - organizačná zložka

Mlynské nivy 56, 824 52 Bratislava
+421 2 53421034