Doprava

Železničné trate, koľaje, výhybky, podvaly a príslušenstvo tratí

Nájdených 152 firiem

SaZ INVEST, s.r.o.

Pod Kalváriou 3, 909 01 Skalica
+421 948 955855

J.H.T. KOVOS, s.r.o.

Kukučínova 209, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4260765

MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou

Duklianskych hrdinov 1129/46, 093 01 Vranov nad Topľou
+421 57 4422649

COMPEL RAIL, a.s.

Nákladné nádražie, 036 01 Martin
+421 43 4007111

STROJIMPEX, s.r.o.

Pred poľom 369/11, 911 01 Trenčín
+421 905 651 978

IMP KONTAKT, spol. s r.o.

Ferdiša Kostku 1, 841 05 Bratislava
+421 2 60202070

TSS GRADE, a.s.

, 920 52 Siladice
+421 33 7445220

COMPEL AS, s.r.o.

ČSA 10120, 036 01 Martin
+421 43 4245300

SEZ Krompachy a.s.

Hornádska 1, 053 42 Krompachy
+421 53 4189111

AUDOL SLOVAKIA spol. s r.o.

Lachova 2, 851 03 Bratislava
+421 2 39191108

WAGG-MARKT, spol. s r.o.

Rovná 594/5, 058 01 Poprad
+421 52 7891851

ELTRA, s.r.o.

Rampová 4, 040 01 Košice
+421 55 7290316

HANES Slovakia, s.r.o.

Pri kalvárii 7069/20, 917 01 Trnava
+421 33 5921910

ZOS Zvolen s.r.o.

Štúrova 24, 960 01 Zvolen
+421 45 5320039

ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.

Račianska 162, 831 05 Bratislava
+421 2 44871801

BETIS spol. s r.o.

Mierová 172, 821 05 Bratislava
+421 2 43414380

BETAMAT, a.s. Zvolen

J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
+421 45 5322608

Prakon trade a.s.

Prakovce 13, 055 62 Prakovce
+421 53 4874335

UNEX Slovakia, a.s.

Strojárska 4426, 069 23 Snina
+421 57 7862601

DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o.

Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7708711

TT - TRANS, s.r.o.

Bohdanovce nad Trnavou 405, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
+421 33 2333736

HKS Forge, s.r.o.

Coburgova 84, 917 02 Trnava
+421 33 5536044

TECHNUM, spol. s r.o.

Južná trieda 115, 040 01 Košice
+421 55 6233281

WAGON TRADING spol. s r.o.

Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad
+421 52 7732210

BUFAB Slovakia s.r.o.

Sládkovičova 84, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4724900

Fobos trading, s.r.o.

Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
+421 33 7718575

RAIL SERVIS SLOVAKIA s.r.o.

Majakovského 2/4485, 036 01 Martin
+421 43 4136807

Voestalpine Slovakia, s.r.o.

A. Žarnova 1, 917 02 Trnava
+421 33 5341284

DREVOTRADE, s.r.o.

Sološnica 593, 906 37 Sološnica
+421 34 6584307

SNAHA, s.r.o.

Budovateľská 1260, 038 53 Turany
+421 43 4292818

PRAKON spol. s r.o.

Prakovce 13, 055 62 Prakovce
+421 53 4874190

ŽPSV a.s. Čaňa

Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa
+421 55 6999528

BETAMONT s.r.o.

J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
+421 45 5322608

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

Krivá 23, 040 01 Košice
+421 55 6806333

MAJOMAX spol. s r.o.

Podhlinie 1159, 017 01 Považská Bystrica
+421 42 4323072

NOPO SLOVAKIA, s.r.o.

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
+421 41 5166183

Pantre s.r.o.

Hrabina 566, 951 71 Sľažany
+421 903 887 710

Dušan Trnavský

Kotlišská 619, 981 01 Hnúšťa
+421 47 5211433; +421 905 805064

Sonáto-Agro s.r.o.

Šurice 170, 980 33 Šurice
+421 47 4389283

Ladislav Farmadin

Jelenecká 309, 949 06 Nitrianske Hrnčiarovce
+421 37 6563264, 6563259

Ján Adamča - ADASTAV - STAVEBNINY

Diakovská 14, 927 01 Šaľa
+421 31 7708153

Ing. Vladimír Masarik

Chvojnica 25, 972 13 Chvojnica
+421 46 5447149

Ing. Anton Minďaš, KOLBACH - DREVO

Studenec 135, 053 04 Studenec
+421 907 975 338

BOB a BOBEK, s.r.o.

Belina 195 , 986 01 Belina
+421 47 4891647; +421 907 853725

Jozef Malík

Centrum II 94/62, 821 06 Dubnica nad Váhom
+421 42 4328561

Ľubomír Chovančák LUCHO

Čimhová 151, 027 12 Čimhová
+421 903 513851

Ing. Ľubomír Andraščík EKOLO-SERVIS

Opatovská cesta 151, 040 01 Košice
+421 55 6740375

jesa a. s.

Škarniclovská 1, 909 01 Skalica
+421 34 6601011

Vladimíra Gondášová - M.V.A.M.

Jókaiho 12, 984 01 Lučenec
+421 908 915643, 0915 866212

Valéria Tóbiová - D & P. HOLZ

Kameničná 11, 94601 Kameničná
+421 918 195735