Doprava

Železničná doprava osobná, nákladná, kontajnerová, cisternová

Nájdených 19 firiem

Železničná spoločnosť,a.s.

Staničná 6, 949 01 Nitra
+421 (037) 16526320

CT Cargo Transport s.r.o.

Mlynské nivy 53, 821 09 Bratislava
+421 2 58310111

Mikroregión Čierny Hron, združenie obcí

Závodie 2, 976 5 Čierny Balog
+421 (048) 6191500

Slovfracht Slovakia, a.s.

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
+421 2 50109211 Sekretariát

EU-RAIL SLOVAKIA,a.s.

Južná Trieda 93, 040 01 Košice 1
+421 (055) 6226138

Chedos, a.s.

Štúrova 101, 059 21 Svit
+421 52 7152849

TRAIN - cestovná agentúra s.r.o.

Súťažná 18, 821 0 Bratislava 2
+421 52 7152849

CESTY WASTEELS spol. s r.o.

Predstaničné námestie 1, 811 0 Bratislava 1
+421 (02) 52625152

Gestiv s.r.o.

Čermeľská 3, 040 01 Košice
+421 55 6134371

Ferroviasped Slovakia s.r.o.

Dominikánske námestie 41, 040 01 Košice
+421 (055) 7298526

TIRNATRANS, s.r.o.

Pekárska 11, 917 01 Trnava
+421 (033) 5340344

Norbert Kolesár - KOLNOR

Kukorelliho 786/24, 087 01 Giraltovce
+421 911 731 566

ABEX SLOVAKIA, spol. s r.o.

Svätoplukova 6, 040 01 Košice
+421 55 6001600 Sekretariát

SCHACHINGER cargomax, s. r. o.

Framborská 58, 010 0 Žilina
+421 (041) 5007904

Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť

Framborská 12, 010 0 Bratislava
+421 (041) 5007904

Ozón s.r.o.

Nábrežná 36, 940 64 Nové Zámky
+421 35 6428303

IK Interkontakt s.r.o.

Trakanská 15/10, 076 43 Čierna nad Tisou
+421 56 6350766

Fa. UHER ZZILT s.r.o.

Gen. L.Svobodu 345/12, 907 01 Myjava
+421 34 6213982

Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s.

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
+421 2 48287623