Doprava

Trajektová doprava

Nájdených 21 firiem

Slovenská plavba a prístavy a.s.

Horárska 12, 815 24 Bratislava
+421 2 58271110

DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Letisko M. R. Štefánika 65, 820 01 Bratislava
+421 2 48700499

CT Cargo Transport s.r.o.

Mlynské nivy 53, 821 09 Bratislava
+421 2 58310111

Slovfracht Slovakia, a.s.

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
+421 2 50109211 Sekretariát

CK EXTRAVEL

Kováčska 32, 040 01 Košice 1
+421 (055) 6228409

M & G Spedition, spol.s r.o.

Sladovnícka 22, 917 00 Trnava
+421 (033) 5933162

Argo Slovakia s.r.o.

Halatova 2, 058 01 Poprad
+421 52 7723328

SLOVAPOL,s.r.o.

Prístavná 10, 831 01 Bratislava
+421 (02) 45520623

DSL Plus s.r.o.

Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava
+421 2 43642861

Seanergy Slovakia, s.r.o.

Trenčianska 56/B, 821 09 Bratislava
+421 2 68265653

MY WAY

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 2
+421 (02) 43330808

DFDS Transport s.r.o.

Kopčianska 63, 851 01 Bratislava
+421 2 63810722

Birkart Globistics SK, s.r.o.

Komárňanská 24, 821 05 Bratislava
+421 2 53419633

DUNAJSLOVTRANS,s.r.o.

Prístavná 10, 821 0 Bratislava
+421 2 53419633

Gestiv s.r.o.

Čermeľská 3, 040 01 Košice
+421 55 6134371

Dunaj Petrol Trade a.s.

Záhradnícka 16, 945 01 Komárno
+421 35 7713574

TIRNATRANS, s.r.o.

Pekárska 11, 917 01 Trnava
+421 (033) 5340344

SPEDITIONS-PARTNER k. s.

Bojnická 18, 831 04 Bratislava
+421 2 44634790, 0043 676840662233

Certain,s.r.o.

č.227, 919 3 Opoj
+421 0908717131

SCHACHINGER cargomax, s. r. o.

Framborská 58, 010 0 Žilina
+421 (041) 5007904

Almatrans, s.r.o.

Tabaková 21, 934 01 Levice
+421 917 343 763