Doprava

Rušne, motorové železničné vozne, električky

Nájdených 19 firiem

PHS STROJÁRNE, a.s.

Priemyselná 38, 966 01 Hliník nad Hronom
+421 45 6783411

European Railway Technologies s.r.o.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
+421 2 50571202

AXBENET, s.r.o.

Kapitulská 6, 917 01 Trnava
+421 33 5513696

WAGG-MARKT, spol. s r.o.

Rovná 594/5, 058 01 Poprad
+421 52 7891851

ZOS Zvolen s.r.o.

Štúrova 24, 960 01 Zvolen
+421 45 5320039

BRAMA-SK, s.r.o.

Priehradka 4, 036 01 Martin
+421 43 4306742

Zvolenský opravárenský závod, a.s.

Môťovská cesta 259/11, 960 01 Zvolen
+421 45 5302111

FERRIT SLOVAKIA, s.r.o.

Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
+421 46 5420235

LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.

Cintorínska 57, 942 01 Šurany
+421 35 6507080

TECHNOINVENT, s.r.o.

SNP 2, 050 01 Moldava nad Bodvou
+421 903 901983

ŽOS Vrútky a.s.

Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
+421 43 4205111

EEWS, spol. s r.o.

Bottova 40, 917 01 Trnava
+421 33 5521949

EZ-ELEKTROSYSTÉMY Košice s.r.o.

Teplárenská 5, 040 12 Košice
+421 55 7262320

Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.

Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen
+421 45 5302111

ZOS LOKO s.r.o.

Štúrova 24, 960 01 Zvolen
+421 45 5322049

WAGONMARKET, spol. s r.o.

Rovná 594/5, 058 01 Poprad
+421 52 7164111

Locomotion - Slovakia s.r.o.

Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
+421 45 6716014

Vapop a.s. Poprad

Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
+421 52 7111111

Zvolenská železničná a.s.

Lesnícka 10, 960 02 Zvolen
+421 45 5325087