Doprava

Kontajnery a palety, prenájom

Nájdených 63 firiem

STEELKOV s.r.o.

Letná 40, 040 01 Košice
+421 557207012

GTB a.s.

SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok
+421 445222389

AUTO - AZ s.r.o.

Bratislavská 20, 900 51 Zohor
+421 265458311

RACIOSTYL, s.r.o. Košice

Námestie oceliarov 19, 040 15 Košice
+421 554898191

CUIPO, s.r.o.

Strečianska 11, 851 06 Bratislava
+421 948131613

Zberné suroviny a.s.

Kragujevská 3, 010 01 Žilina
+421 415640508

GIBOX SK, s.r.o.

Ľ. Podjavorinskej 1614/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 327717362

SMART LOGISTICS, s.r.o.

Fučíkova 456, 925 21 Sládkovičovo
+421 317842053

N - motor, s.r.o.

Drážovská cesta 5, 949 01 Nitra
+421 377417363

P + K s.r.o.

Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
+421 244460089

CONTAINER SERVICES s.r.o.

Diaľničná cesta 7, 903 01 Senec
+421 255640467

IMS CARGO SLOVAKIA s.r.o.

Hraničná 18, 821 05 Bratislava
+421 911135351

Prima Slovakia s.r.o.

Nová 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 445621888

EXIMPORT, a. s.

Okružná 1426/40, 020 01 Púchov
+421 949063191

AVE Košice s.r.o.

Rampová 6, 040 01 Košice
+421 557262918

CKN, s.r.o.

Šurianska 38, 941 01 Bánov
+421 905659232

AWEX PLUS, s.r.o.

1. mája 98/30, 901 01 Malacky
+421 905896685

ICEKO-ONYX, s.r.o.

Mičinská 35, 974 01 Banská Bystrica
+421 484141013

TEZAS, spol. s r.o.

Garážová 1, 971 01 Prievidza
+421 465422811

KOVPLUS, s.r.o.

Cesta do Hanisky 12, 040 15 Košice
+421 556841124

Wood - com. s.r.o.

Popudinské Močidľany 176, 908 61 Popudinské Močidľany
+421903154628

Ing. Viliam Rajňák - WEXI

SNP 1473/123-11, 017 01 Považská Bystrica
+421905563634

Jozef Horváth - obchodné služby

Novozámocká 36, 949 01 Nitra
+421376580461;+421905611380

Róbert Jacko - SLOVAKIA TATRAN HOLZ

Osloboditeľov 56, 976 67 Závadka nad Hronom
+421486183262;+421903306112

Marián Rajčák

Pelíškova 677/22, 909 01 Skalica
+421903216383

D.I.O.S. SK spol. s r.o.

Kračúnovce 385, 087 01 Kračúnovce
+421547364291;+421907383024

Vladimír Hrončok

Palkovičova 4275/20, 855 01 Topoľčany
+421902434117

Martin Laluha - ENTREMISE

Na karasiny 25/5, 971 01 Prievidza
+421465411946;+421910581234

Martin Olša

Mládežnícka 159/10, 926 01 Sereď
+421905831282

Andrej Sakala - ANDRE

Bardejovská 44, 080 06 Prešov
+421517765425

Stanislav Mazán - NEPOF

Jozefa Hanku 1404/4, 914 41 Nemšová
+421915784627

Ing. Alexander Füsi

Mateja Bela 2494/2, 911 08 Trenčín
+421326527322;+421905976793

František Kurčina

Babín 60, 029 52 Babín
+421911150151

Alfonz Gajdoš UNIKOV

Lehotská 4, 949 01 Nitra
+421376555485

Anton Jendrol - DREVOSTAV

Za cementárňou, 018 63 Ladce
+421424628686

Drevopal J&F

Ivor 1247, 013 6 Veľké Rovné
+421 (041)5582139

Ing. Alexander Benko - ALMA

Sadová 162, 093 02 Vranov nad Topľou
+421902737939

WOODEX s.r.o.

Napájadlá 7/A, 040 12 Košice
+421 (055)7299667-9

Paleta Kontakt

Malženická 1, 919 00 Trnava
+421 (033)5340340

RODA - SP spol. s r.o.

Limbašská cesta 4, 902 03 Pezinok
+421336423108;+421905404130

Jozef Antol

Dačov lom 215, 991 35 Dačov lom
+421915867594

Rastislav Dodek - EUROCLO

Trenčianska 17, 915 0 Nové Mesto nad Váhom
+421 (032)7717362

Alis Slovakia s.r.o.

Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
+421905496787

EUROPEAN TRADING, s.r.o.

Jiráskova 15, 085 01 Bardejov
+421544883520

Ľudovít Korvín

Teplická 4, 058 01 Poprad
+421584781812

REVI,s.r.o.

Vodná 27, 949 01 Nitra
+421 (037)7410165

AMAZON s.r.o.

Madáchova 17, 943 0 Nána
+421 (0905)711771

BIZ - PAL s. r. o.

Hlavná 115/8, 900 26 Slovenský Grob
+421903465939

SlovHolz, s.r.o.

Jánošíkova 1, 010 0 Žilina
+421 (041)5621577

Juraj Obtulovič

Veľkomoravská 2414 / 37, 902 01 Malacky
+421 (0903)037040