Doprava

Inžinierstvo pre dopravné zariadenia

Nájdených 30 firiem

CD Engineering, s.r.o.

Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5570981

ŽOS - VÝVOJ, s.r.o.

Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
+421 43 4205111

Žilina Invest, s.r.o.

Námestie obetí komunizmu 1, 010 31 Žilina
+421 41 5623194

VÝVOJ Martin, a.s.

Komenského 19, 036 01 Martin
+421 43 4208111

TEDOSS, s.r.o.

Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5514916, 5514917

Mestský investorský útvar, s.r.o.

Na Priekope 17, 010 0 Žilina
+421 41 5643246

KM,s.r.o.

Potočná 147, 022 0 Čadca
+421 (041) 4325991

TESINGSTAV, s.r.o.

Priehradka 20, 036 01 Martin
+421 43 4221965

P T I , s.r.o.

Thurzova 16, 036 01 Martin
+421 (043) 4132568

PMP Plus s.r.o.

Kamenná 91, 010 01 Žilina
+421 41 7003338

A - Z Projekt

Bytčická cesta 16, Budova INGEL, 010 0 Žilina
+421 41 7003338

ADEN - SK, s.r.o.

Dolný Val 62, 010 0 Žilina
+421 (0905) 259505

MIRACI elektro plus, s.r.o.

Podzávoz 1135, 022 0 Čadca
+421 (041) 4333763

STUDIO A.P.P., s.r.o.

Rudinská cesta 901, 024 01 Kysucké Nové Mesto
+421 905 638 110

ARCHITEKT

Priehradná 17, 031 0 Liptovský Mikuláš
+421 (044) 5541008

Ing. Igor Urban CSc.

Sládkovičova 1795/16, 026 0 Dolný Kubín
+421 (043) 5864392

Celprojekt a.s.

A.Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok
+421 44 4323141

Ing. Juraj Kianička

Hattalova 2159/34-2, 026 0 Dolný Kubín
+421 (043) 5884697

Ing. Martin Uličný a spol. - STAVUM

Bystrická cesta 181, 034 0 Ružomberok
+421 (043) 5884697

ab - Architektonická kancelária

Karola Sidora 34, 034 0 Ružomberok
+421 (044) 4322659

TEXING PREST, s.r.o.

Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok
+421 44 4353400

Intrel, a.s.

J. L. Bellu 696/2, 031 0 Liptovský Mikuláš
+421 (044) 5474511

Ing. Milan Krchňavý DPZ

Bytčická 16, budova INGEO, 010 0 Žilina
+421 (0903) 802672

HESO s.r.o.

1.mája 55-56, 024 01 Kysucké Nové Mesto
+421 41 4213573

solveMechanics, s.r.o.

Tichá 13, 034 01 Ružomberok
+421 903 484738

TECHNOPROJEKT Žilina, s.r.o.

Kuzmányho 8, 010 0 Žilina
+421 903 484738

Tasum - Ing. Peter Slašťan

Moyzesova 10, 010 0 Žilina
+421 (041) 7637293

Ing. František Škrobian FRENKY

Alexandra Rudnaya 2480/48, 010 0 Žilina
+421 (041) 7002070

EX-EL s.r.o.

Helsinská 50, 036 0 Martin
+421 (043) 4283023

TECOM, s.r.o.

A. Bielka 62, 01009 Žilina
+421 907 185 061