Doprava

Cestná nákladná doprava, objemový materiál

Nájdených 1497 firiem

PROTRANS s.r.o.

Prochot 261, 966 04 Prochot
+421 45 6762332

NOSRETI SK, s.r.o.

Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
+421 2 45644001

SKELET, spol. s r.o.

M. R. Štefánika 2259, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5863002

AGROMELIO, s.r.o.

Železničná 24, 082 21 Veľký Šariš
+421 51 7481058

SEKERKA spol. s r.o.

Komjatická 73, 940 01 Nové Zámky
+421 35 6428332

RANDA + R s.r.o.

Partizánska cesta 81, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4144136

STAVTECH, s.r.o.

Textilná 23/6321, 034 01 Ružomberok
+421 44 3811679

AGRIA, s.r.o.

Zalužice 419, 072 34 Zalužice
+421 56 6471407

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Osvetová 24, 821 05 Bratislava
+421 2 59301071

A.Š. - Staviteľstvo, s.r.o.

Veľká Okružná 54, 010 01 Žilina
+421 41 7001039

BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o.

Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4465123

ŠEDO AUTODOPRAVA s.r.o.

Krasinského 19, 821 04 Bratislava
+421 911 383387

TransPlus (Slovensko) s.r.o.

, 908 38 Rohožník
+421 34 7765403

U.M.S., s.r.o.

Studená 5, 821 04 Bratislava
+421 905 431857

Engljähringer, s.r.o.

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
+421 2 68286686

NITRAMETAL SK, s.r.o.

Rastislavova 2, 951 41 Lužianky
+421 37 6516330

BRANTNER TRANSPORTS SLOVAKIA, s.r.o.

Trnavská cesta 6, 826 01 Sereď
+421 31 7012483

EUROEXPRESS TRANS s.r.o.

Biskupa Királya 8, 945 01 Komárno
+421 35 7777666

EUROBETON PLUS, s.r.o.

Železničná 4040, 903 01 Senec
+421 2 45925630

MONET & PARTNER, s.r.o.

Stavbárov 21, 971 01 Prievidza
+421 918 148007

PROFI BETÓN, s.r.o.

Talichova 2, 841 02 Bratislava
+421 2 65456132

ALKIN, s.r.o.

Michalská 477/1, 059 18 Spišské Bystré
+421 69 2024481

ZDEMAR RD SLOVAKIA s.r.o.

Visolaje 389, 018 61 Visolaje
+421 911 895746

NDŽ s.r.o.

Košická 2, 010 65 Žilina
+421 41 5650651

DÚHA, a.s.

Čapajevova 29, 080 01 Prešov
+421 51 7715605

MARŠO, spol. s r.o.

Pezinská 24, 902 01 Vinosady
+421 33 6461112

Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a.s.

Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava
+421 2 43412955

TOPRECO s.r.o.

M. Rázusa 683/32A, 955 01 Topoľčany
+421 38 5327037

Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.

Jakuba Haška 3, 950 47 Nitra
+421 37 6925619

DREVOLEN s.r.o.

Lieskovany 86, 053 21 Lieskovany
+421 905 512164

L car spol. s r.o.

Rosinská cesta 8170/26, 010 08 Žilina
+421 41 7003441

PM SPEDITION, spol. s r.o.

Priemyselná 8, 821 09 Bratislava
+421 2 43637110

CEDULA s.r.o.

Šamorínska 10, 903 01 Senec
+421 2 45649197

SP-TRANS, s.r.o.

Bardejovská 24, 080 06 Prešov
+421 51 7470356

POLAR-M, s.r.o.

Odbojárov 451/14, 955 01 Topoľčany
+421 38 5327664

ZEMANOVIČ TRANSPORT s.r.o.

Brnianska 2, 911 05 Trenčín
+421 32 6493343

BRA-VUR, a.s.

Za mostom 4, 038 61 Vrútky
+421 43 4281519

PENAD s.r.o. v reštrukturalizácii

Nová 3, 040 18 Košice
+421 55 6744944

BESTAV, s.r.o.

Cesta mládeže 2803, 901 01 Malacky
+421 34 7726716

OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o.

Radová 21, 010 03 Žilina
+421 41 7634674

BASK, Gravel, s.r.o.

Palackého 27, 040 01 Košice
+421 55 6782665

KROVY - SK s.r.o.

Podrečany 228, 985 55 Podrečany
+421 905 233332

ONDRÍK, s.r.o.

Vitanová 439, 027 12 Vitanová
+421 43 5394359

VEPOS - SKALICA s.r.o.

Rybničná 1, 909 01 Skalica
+421 34 6644354

Betonáreň, s.r.o.

Zábiedovo 145, 028 01 Zábiedovo
+421 918 411178

STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.

Mýtna 546, 916 01 Stará Turá
+421 32 7764465

PEZUG, s.r.o.

Súvoz 1/632, 911 01 Trenčín
+421 32 6400758

VÚEZ, a.s.

Hviezdoslavova 35, 934 80 Levice
+421 36 6355311

LADCE Betón, s.r.o.

Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava
+421 903 908555

EKOCENTER spol. s r.o.,

Prístavná 100, 821 09 Bratislava
+421 2 53416108