Chemický a farmaceutický priemysel

Technológie a vybavenie na výrobu kyselín

Nájdených 8 firiem

BIORAFINÉRIA SK, a.s.

Engineering Department, 038 52 Sučany
+421 31 7701643

BICKEL & WOLF Bratislava s.r.o.

Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 2 49204730

HaDcg - Katarína Mazáková

Hviezdoslavova 7, 908 41 Šaštín - Stráže
+421 34 6592056

Arcon Slovakia s.r.o.

Nákovná 9, 821 06 Bratislava
+421 2 40208030

VSS Trading, s.r.o.

Južná trieda 82, 040 01 Košice
+421 55 6115400

ChemTrade s.r.o.

Zvolenská 22, 821 09 Bratislava
+421 2 53635303

Paulitech, spol. s r.o.

Markovičova 44, 917 02 Trnava
+421 2 53635303

Zamos - Nova s.r.o.

Mostárenská 9, 977 56 Brezno
+421 48 6111191