Chemický a farmaceutický priemysel

Skúšobné zariadenia, meracie, testovacie prístroje farieb, náterov, lakov

Nájdených 6 firiem

Color Centrum SH, s.r.o.

Partizánska 38, 951 93 Topoľčianky
+421 37 6301120

Beatronic Supply Slovakia, s.r.o.

Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
+421 32 6520121

BICKEL & WOLF Bratislava s.r.o.

Jarošova 1, 831 03 Bratislava
+421 2 49204730

EKAMYL, spol. s r.o.

Sladovnícka 24, 917 01 Trnava
+421 33 5515077

CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa
+421 37 7707994

ILABO, s.r.o.

Radlinského 9, 811 07 Bratislava
+421 903 766133