Chemický a farmaceutický priemysel

Lieky pre zvieratá, veterinárne použitie, antibiotiká, probiotiká

Nájdených 205 firiem

Biotika a.s.

Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča
+421 48 4368111

SENISA s.r.o.

Farská 52, 949 01 Nitra
+421 37 7783637

BIOFERM SK, s.r.o.

Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
+421 2 45945126

GEMED, s.r.o.

Cintorínska 452, 980 01 Rimavské Janovce
+421 47 5677268

FARMAVET s.r.o.

Sklabinská 20, 036 01 Martin
+421 43 4131505

SALVATOR lekáreň s.r.o.

Povstania 607/13, 979 01 Rimavská Sobota
+421 47 5632668

Glynn Brothers Chemicals Slovakia, s.r.o.

Krajinská 87, 821 06 Bratislava
+421 2 45642311

ASCO International s.r.o.

Lermontovova 18, 811 05 Bratislava
+421 2 45524145

SALVIAFARM-VITAE NOVA s.r.o.

Ľ. Podjavorinskej 10A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7708618

KERAMIKA BIELA HORA s.r.o.

Partizánska 66, 071 01 Michalovce
+421 903 602754

Lekáreň 24 s.r.o.

Strečnianska 13, 851 05 Bratislava
+421 2 63533791

Nordmann, Rassmann Slovakia spol. s r.o.

Tuhovská 1/A, 831 07 Bratislava
+421 2 44457191

KONEX MEDIK, spol. s r.o.

Rastislavova 7, 040 01 Košice
+421 55 7266217

blue gray, s.r.o.

Kalinčiakova 1, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4144099

ADUS, s.r.o.

Dr. Daniela Fischera 2231, 060 01 Kežmarok
+421 52 7882171

MEVET spol. s r.o., organizačná zložka Nitra

Ďurkova 22, 949 01 Nitra
+421 37 6513118

sanofi- aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Einsteinova 24, Aupark Tower, 851 01 Bratislava
+421 2 33100100

InPharmService s.r.o.

Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava
+421 2 58265111

BB MEDIKA, s.r.o.

Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4170300

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.

Karadžičova 10, CBC OO, 821 08 Bratislava
+421 2 44454188

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Panenská 6, 811 03 Bratislava
+421 2 20663111

GLOBPHARMA spol. s r.o.

Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4134095

Helvetia Pharma, a. s.

Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 907 859526

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Plynárenská 7B, 821 09 Bratislava
+421 2 58252600

DELFÍN, s.r.o. Košice

Zimná 20, 040 01 Košice
+421 55 6324661

ADUSPHARM s.r.o.

Mnoheľova 2, 058 01 Poprad
+421 52 4314138

CAMELUS s.r.o.

Československej armády 20, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4142065

ZEOCEM, a.s.

Bystré 282, 094 34 Bystré
+421 57 4492643

Roner, s.r.o.

Páričkova 18, 821 08 Bratislava
+421 2 55563055

EMOTRANS, spol. s r.o.

Štefánikova 699, 905 01 Senica
+421 34 6512514

VIDI, s.r.o.

Bencúrova 10, 040 01 Košice
+421 55 6220398

hameln rds a.s.

Horná 36, 900 01 Modra
+421 33 6904129

Radvanská lekáreň, spol. s r.o.

Bernolákova 10, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4161914

Lekáreň Hélia s.r.o. „v likvidácii“

Spojová 19, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4136592

S-D-Import, spol. s r.o.

Bratislavská 25, 949 01 Nitra
+421 34 6504843

ALL - MED INTERNATIONAL spol. s r.o.

Teslova 39, 821 02 Bratislava
+421 2 44454425

HACLO, s.r.o.

Sidónie Sakalovej 151, 014 01 Žilina
+421 41 5521325

ApoSoft, spol. s.r.o.

Petöfiho 15, 940 53 Nové Zámky
+421 35 6400680

Dr. Müller Pharma Slovakia, s.r.o.

Továrenská 5668, 901 27 Malacky
+421 905 892948

DACOM SLOVAKIA s.r.o.

Moravská 737/42, 908 48 Kopčany
+421 34 6681100

ISAS SK s.r.o.

Štetinova 7, 811 06 Bratislava
+421 2 52623591

LEKÁREŇ STARÉ MESTO s.r.o.

Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza
+421 46 5422029

COBBYS PET SLOVENSKO s.r.o.

Budovateľská 2, 940 64 Nové Zámky
+421 35 6426543

ZOO TRADE, s.r.o.

Priemyselný areál Šalgovík, 080 01 Prešov
+421 51 7492240

TACHYON TECHNOLOGY pharm., spol. s r.o.

Vančurova 1, 831 01 Bratislava
+421 2 54777817

MEDOCHEMIE LTD., organizačná zložka zahraničnej osoby

Na kopci 27, 811 02 Bratislava
+421 2 54645471

SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.

Pribinova 10, 811 09 Bratislava
+421 2 59204111

Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

Apollo Business Center A3, Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava
+421 2 58282010

PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka

Pribinova 25, 811 09 Bratislava
+421 2 33555500

Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava
+421 2 58282010