Chemický a farmaceutický priemysel

Antibiotiká, glykozidy, barbituráty, sulfónamidy, alkaloidy

Nájdených 46 firiem

Zentiva, a.s.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
+421 2 33100100

Azelis Slovakia, s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 63814143

BERLIN-CHEMIE A.G.-obchodné zastúpenie v SR

Palisády 29, 811 06 Bratislava
+421 2 54430730

AFT BRATISLAVA, s.r.o.

Bočná 1, 821 04 Bratislava
+421 2 44880509

MDP NAUTICA s.r.o.

Wolkrova 35, 851 01 Bratislava
+421 2 62412268

A&D Pharma Slovakia s.r.o.

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
+421 2 59298411

BELUPO, s.r.o.

Cukrová 14, 811 08 Bratislava
+421 2 59324330

NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Rádiová 38, 821 04 Bratislava
+421 2 43411630

EUROLEKÁREŇ SLOVAKIA s.r.o.

Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava
+421 2 64530565; +421 915 888004

AVIONA spol. s r.o.

Tolstého 18, 040 01 Košice
+421 55 7994909

Lenka Pomahačová

Východná 3/25, 911 08 Trenčín
+421 905 502601, 0905 502601

Medipharm Slovakia, s.r.o.

Eszterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta
+421 31 7807654

LEKÁREŇ PRI POLIKLINIKE, s.r.o.

Hollého 150, 015 0 Rajec
+421 41 5423640

Organon Slovakia s.r.o.

Čajakova 18, 811 05 Bratislava
+421 2 52454091

Solvay Pharma s.r.o.

Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava
+421 2 57789511

BSD PHARMA s.r.o.

Masarykova 11, 080 0 Prešov
+421 (051) 7581350

Imuna Pharm, a.s.

Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
+421 51 4562111

HaDcg - Katarína Mazáková

Hviezdoslavova 7, 908 41 Šaštín - Stráže
+421 34 6592056

TAFIB, a.s.

Štúrova 2, 059 21 Svit
+421 52 7756244

APIMED - Ing.Peter Kudláč

Hlavná 117, 919 65 Dolná Krupá
+421 33 5577546

Eurovit s.r.o.

Prowazekova 2, 945 01 Komárno
+421 35 7740621

Zelená farmácia

Uzbecká 20/A, 821 0 Bratislava
+421 (02) 45246171

California Fitness s.r.o.

Bajzova 13, 821 08 Bratislava
+421 2 55563427

Fournier Slovakia, s.r.o.

Trnavská cesta 50/B, 821 01 Bratislava
+421 2 49209911

H-Kontipro - Otakar Horák

Kragujevská 4, 010 01 Žilina
+421 41 5166270

Pharm. Dr. Jozef Valuch

Partizánska cesta 122, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4142533

West Export Import Company, a.s.

Tomášikova 58, 080 01 Prešov
+421 51 7462106

Lekáreň POD FATIMOU

Palackého 25, 911 0 Trenčín
+421 (0903) 733322

VÝROBA INFÚZNYCH ROZTOKOV, s.r.o.

Mierová 569, 916 2 Čachtice
+421 (0903) 733322

Thermal - Ing.Ján Gallo

Jamnického 1/B, 841 05 Bratislava
+421 2 65411502

Comhytec s.r.o.

Orolská 1, 917 01 Trnava
+421 33 5446996

ratiopharm Slovensko s.r.o.

Grösslingová 7, 811 09 Bratislava
+421 2 57200300

Merck Sharp & Dohme Inc., organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava
+421 2 53633151

Pfizer H.C.P. Corporation, organizačná zložka

Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava
+421 2 59418500

BARDFIRM, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov

Sv.Jakuba 33, 085 01 Bardejov
+421 54 4744159

MEDIAL spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad

Drevárska 3663/8, 058 01 Poprad
+421 52 7731343

T-Ray s.r.o.

Mlynské nivy 56, 842 52 Bratislava
+421 2 53419593

DOLFIN, spol. s r.o.

Zadunajská 10, 851 01 Bratislava
+421 2 63454093

HPP KLUB, s.r.o.

Južná trieda 93, 040 01 Košice
+421 55 7290001

Tome-Service s.r.o.

Okružná 282, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4423428

Pro-Gym - Vladimír Struhačka

Ozorovská nová 1503/44, 957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 903 030520

ŠKV s.r.o.

Kremnická 2, 960 01 Zvolen
+421 45 5325047

MeCeS s.r.o. Medicínske centrum Slovakia

Dostojevského rad 17, 811 09 Bratislava
+421 903 446520

Frigga s.r.o.

Gogoľova 7, 851 01 Bratislava
+421 903 797096

Salviafarm - Vitae a.s.

Mnešická 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7710087

Meda-Tech s.r.o. Poprad

F.Kráľa 23, 058 01 Poprad
+421 52 7768426