Bezpečnosť

Ochrana zdravia, bezpečnosť práce a prevencia nehôd, poradenstvo

Nájdených 92 firiem

GALVAN

Metodova 75, 949 01 Nitra
+421 (037) 7414941

SBS JM-Trezor,s.r.o.

Jilemnického 264/18, 929 01 Dunajská Streda
+421 (031) 5516120

KOV TVAR s.r.o.

, 040 01 Košice 1
+421 (0907) 953372

Fa STOMBO NITRA, s.r.o.

Hlohovská 5, 951 41 Lužianky
+421 (037) 7784121

PONAKO s.r.o.

Sama Chalúpku 6, 972 5 Handlová
+421 (0903) 800273

INOVA - Jiří Nováček

Lipová 10, 971 0 Prievidza
+421 (046) 5404728

ERGOMED s.r.o.

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 11
+421 (055) 6446140

Juraj Palček OVZAP

č.315, 018 6 Košeca
+421 (0903) 770712

Anton Mjartan - ELEKTRE

Cígeľ 325, 971 0 Cígeľ
+421 (046) 5419066

ABeP Control Nitra - Richard Jókai

Mostná 221/10, 949 01 Nitra
+421 (037) 7413929

KLIMA GIOM, s.r.o.

Ružová 14, 921 01 Piešťany
+421 (033) 7734361

Ing. Peter Lechan PQS

Pod hájom 956/8, 018 4 Dubnica nad Váhom
+421 (0908) 736081

PCB servis

Kurská 18, 040 22 Košice
+421 (0903) 594913

BD Bezpečnosť pri práci, ochrana pre požiarmi

Vojenská 3143/129, 934 01 Levice
+421 (0903) 793441

GRV service, spol. s r.o.

Námestie Artézskych prameňov, 984 0 Lučenec
+421 (0903) 793441

Petalík Zdenko

Poštová 54, 900 27 Bernolákovo
+421 (02) 45993879

Regionálny úrad verejného zdravotníctva RÚVZ Zvolen

Nádvorná 3366/12, 960 3 Zvolen
+421 (045) 5322627

OMOS - SBS, s.r.o.

Farebná 2, 821 0 Bratislava
+421 (02) 43634958

ARAS - Ing. Štefan Osif

Malíkova 15, 949 01 Nitra
+421 (0905) 483541

Červená Lenka, Ing. - OHSAS

Žitava 1400/8, 952 01 Vráble
+421 (0905) 876147

Martin Turček

Sídlisko Kaška 1001/4, 952 01 Vráble
+421 (037) 7831257

Branislav Štefánik - ADR CONSULT

Segnerova 3396/3, 010 1 Žilina
+421 (0907) 872736

ABP Ing. Ladislav Billik

Michalská 10, 920 0 Hlohovec
+421 0903411638

Lites - Slovakia s.r.o.

Mierové nám.18, 903 01 Senec
+421 2 45646984

Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o.

J.Slottu 20, 917 0 Trnava 1
+421 (033) 5443475

Ing. Milan Foltín SFWF

Brestovec 137, 907 0 Myjava
+421 0908738776

F.D.Group s.r.o.

Volgogradská 4, 036 08 Martin
+421 43 4303948

Ľuboš Semančík - PROPO

Jegorovova 11, 974 0 Banská Bystrica
+421 43 4303948

CDing, spol. s r.o.

Herlianska 16, 821 02 Bratislava
+421 905 443513

EnA Consult - Ing.Vladimír Plaskoň

Školská 565, 956 12 Preseľany
+421 38 5315626

PYROVAL, s.r.o.

Bratislavská 87, 902 01 Pezinok
+421 33 6481105

Bepro s.r.o.

Beniakova 3, 841 05 Bratislava
+421 2 65441132

SHZ-S s.r.o.

Štefánika 1030/46, 960 01 Zvolen
+421 45 5321046

GAS & OIL Engineering, s.r.o.

Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
+421 52 7144111

Ing. Marta Bajusová - CALIBRO

Martina Rázusa 1848/6, 071 01 Michalovce
+421 904 239346

BEKA BOZP, s.r.o.

Bedřicha Smetanu 13, 917 08 Trnava
+421 905 932 690

EL-PO s.r.o.

Skladová 6, 917 01 Trnava
+421 0903926371

Ing. Ondrej Zeník

Pečnianska 5 , 851 01 Bratislava
+421 948 665775

Ing. Ervín Pohl

Kalinčiakova 2104/51, 069 01 Snina
+421 915 924767

ProfiBiz s.r.o.

Viedenská 11, 040 13 Košice
+421 918 349 317

Ing. Mária Hanuliaková

Pod Rovňami 63/13, 013 06 Terchová
+421 908 240 518

TECOM, s.r.o.

A. Bielka 62, 01009 Žilina
+421 907 185 061