Banský priemysel, lomy

Železné rudy

Nájdených 15 firiem

Lentimex spol. s r.o.

Hviezdoslavovo námestie 15, 811 02 Bratislava
+421 2 59300810

SLOVENERGO spol. s r.o.

Ružová dolina 10, 821 08 Bratislava
+421 2 50207111

FK INVEST KOŠICE a.s.

Bellova 3, 040 01 Košice
+421 55 7295371

MINERFIN, a.s.

Nábrežie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava
+421 2 52444006

MINERCO spol. s r.o.

Palisády 47, 814 44 Bratislava
+421 2 54411785

TRADEPETROL a.s.

Pribinova 32, 821 09 Bratislava
+421 2 52967074

CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice

Čermeľská 1, 040 01 Košice
+421 55 6324205

Pikaro, s.r.o.

Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice
+421 55 3013820

Preval s.r.o.

Mariánska 88, 900 31 Stupava
+421 2 65936120

Dolomit a.s. Malá Vieska

Trebejovská 90, 044 31 Družstevná pri Hornáde
+421 55 6981331

Kamenostav s.r.o.

Štefánikova 48, 949 01 Nitra
+421 37 7720454

Steeling s.r.o.

Slovenskej jednoty 39, 040 01 Košice
+421 55 6337200

Kerametal a.s. Bratislava

Jašíkova 2, 826 05 Bratislava
+421 2 48291111 Spojovateľka

Mercurius s.r.o.

Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
+421 55 6748619

DAAR s.r.o.

Werferova 1, 040 01 Košice
+421 903 638 659