Banský priemysel, lomy

Rudy, striebro, zlato, paládium, platina

Nájdených 32 firiem

Slovenská banská, spol. s r.o.

Hodruša - Hámre 388, 966 61 Hodruša - Hámre
+421 45 6844288

Eastern Mediterranean Resources - Slovakia, s.r.o.

Námestie SNP 466/1, 962 12 Detva
+421 45 6790775

SLOVENSKÁ ENERGIA a.s.

Hlavná 51, 040 01 Košice
+421 55 6829620

SLOVENERGO spol. s r.o.

Ružová dolina 10, 821 08 Bratislava
+421 2 50207111

OLYMP - Levice, s.r.o.

Ku Bratke 5, 934 01 Levice
+421 36 6314658

Ing. Juraj Drlička

Veselé 71, 922 08 Veselé
+421 903 860347

Gabriel Szimeth - ZLATNÍCTVO

Radničné nám. 347, 929 01 Dunajská Streda
+421 31 5517033

Alica Kissová ALICA ŠPERK

Jesenského 19, 934 01 Levice
+421 36 6313452; +421 903 755728

SV Corp. s. r. o.

Štefánikova 814, 020 01 Púchov
+421 907 332 106

UNICOM DEMAT s.r.o.

Murgašova 2, 949 01 Nitra
+421 37 7722 003

KOVOR s.r.o.

Šulekovská 16, 926 01 Sereď
+421 905 330 493

Preval s.r.o.

Mariánska 88, 900 31 Stupava
+421 2 65936120

Záložňa PAWN-BANK

Korzo Bélu Bartóka 4056, 929 01 Dunajská Streda
+421 (031) 5515366

Dolomit a.s. Malá Vieska

Trebejovská 90, 044 31 Družstevná pri Hornáde
+421 55 6981331

Atelier STRIEBRO-HODINKY

Zohorská 1, 841 0 Bratislava
+421 (02) 65423817

Sofia Farárová - výtvarný šperk

Obchodná 50, 811 0 Bratislava 1
+421 (02) 52733016

Kamenostav s.r.o.

Štefánikova 48, 949 01 Nitra
+421 37 7720454

KABRA BRATISLAVA , spol. s .r.o.

Obchodná 66, 811 0 Bratislava 1
+421 (02) 52921200

KAM-ON Miloš Ondrejka

Topoľčianska 340, 951 9 Machulince
+421 (0905) 444268

Záložňa Gold

Komenského 3315, 929 01 Dunajská Streda
+421 (031) 5515705

Zlatníctvo Sian Gold Shop

Nám.Á.Vámberyho 55, 929 01 Dunajská Streda
+421 (031) 5527105

Zlatníctvo GV Gold

Korzo Bélu Bartóka 18, 929 01 Dunajská Streda
+421 (031) 5517197

Jaroslav Kuzma - NINO

SNP 1203, 026 0 Dolný Kubín
+421 (0905) 580089

Milan Hupka - Klenoty H+H

Holubyho 31, 902 01 Pezinok
+421 (033) 6411163

KAMENÁRSTVO JUHOKAMEŇ

Novozámocká 47, 949 01 Nitra-Horné Krškany
+421 (0908) 747949

Siderit s.r.o. Nižná Slaná

Dobšinská 72, 049 23 Nižná Slaná
+421 58 7885694

Steeling s.r.o.

Slovenskej jednoty 39, 040 01 Košice
+421 55 6337200

Andrej Stašiniak ELITTEPRO

Ľudovíta Štúra 774/38, 029 0 Námestovo
+421 55 6337200

Kerametal a.s. Bratislava

Jašíkova 2, 826 05 Bratislava
+421 2 48291111 Spojovateľka

Mercurius s.r.o.

Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
+421 55 6748619

Ing. Marek Lombart

Rosná 8, 040 01 Košice
+421 905 234419

Marian Gallia

Veľké Rovné 341, 013 62 Veľké Rovné
+421 903 565775