Banský priemysel, lomy

Ostatné minerály, fosfáty, síra, titanit

Nájdených 13 firiem

Azelis Slovakia, s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
+421 2 63814143

Barentz spol. s r.o.

Tulská 6, 960 01 Zvolen
+421 45 5324351

KOMATEQ a.s.

Komenského 1097/13, 050 01 Revúca
+421 58 4881445

CSS CHEMSPOL SLOVAKIA, s.r.o.

Mlynská dolina CH1, 842 15 Bratislava
+421 911 211830

PROCHEMA INTERNATIONAL s.r.o. „v likvidácii“

Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava
+421 2 49300034

Preval s.r.o.

Mariánska 88, 900 31 Stupava
+421 2 65936120

Dolomit a.s. Malá Vieska

Trebejovská 90, 044 31 Družstevná pri Hornáde
+421 55 6981331

MEDIA Bratislava, spol. s r.o.

Panenská 30, 811 03 Bratislava
+421 903 448 408

Kamenostav s.r.o.

Štefánikova 48, 949 01 Nitra
+421 37 7720454

Ing. Jarmila Krejzová - ZÁHRADNÍCTVO J&A

Ďurďošík 118, 044 45 Ďurďošík
+421 905 819 343

Steeling s.r.o.

Slovenskej jednoty 39, 040 01 Košice
+421 55 6337200

Kerametal a.s. Bratislava

Jašíkova 2, 826 05 Bratislava
+421 2 48291111 Spojovateľka

Mercurius s.r.o.

Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
+421 55 6748619