Združenia, spoločnosti, hudobné, vedecké, kultúrne, umelecké

Nájdených 33 firiem

Slovenský zväz rádioamatérov

Mlynská 4, 900 31 Stupava
+421 905 533719

Slovenská únia karikaturistov

Ďurgalova 12, 831 01 Bratislava
+421 2 54877090

Zväz slovenských fotografov

Námestie slobody 10, 034 01 Ružomberok
+421 44 4322359

Spolok architektov Slovenska

Panská 15, 811 01 Bratislava
+421 2 54431078

Združenie divadelníkov na Slovensku

Dunajská 36, 812 92 Bratislava
+421 2 52922107

Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov

Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava
+421 2 54777193

Asociácia súčasného divadla

Dunajská 36, 812 92 Bratislava
+421 903 266855

Asociácia súčasného tanca

Anenská ulica 1, 811 05 Bratislava
+421 944 161835

Divadelný ústav

Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
+421 2 59304702

Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
+421 2 54777193

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

Laurinská 2, 815 08 Bratislava
+421 2 54434117

Spolok slovenských spisovateľov

Laurinská 2, 815 84 Bratislava
+421 2 54418670

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Laurinská 2, 811 01 Bratislava
+421 2 54431294

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

Laurinská 2, 811 01 Bratislava
+421 2 54431294

Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR

Gregorovej 8, 821 03 Bratislava
+421 2 43336700

Slovenská hudobná únia

Michalská 10, 815 36 Bratislava
+421 2 54435291

Slovenský filmový zväz

Hálkova 34, 831 03 Bratislava
+421 2 44259307

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

Geologická 1, 822 11 Bratislava
+421 2 45641451

Slovenský národný komitét IWA

Radlinského 11, 813 68 Bratislava
+421 2 52932909

Slovenský filmový ústav

Grösslingová 2489/32, 811 09 Bratislava
+421 2 57101501

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)

Koceľova 15, 815 94 Bratislava
+421 2 50207649

Fond výtvarných umení

Trnavská cesta 112, 826 33 Bratislava
+421 2 43420213

Asociácia public relations Slovenskej republiky

Šustekova 5, 851 04 Bratislava
+421 903 430427

Matica slovenská

Námestie J. Cígera - Hronského 1, 036 52 Martin
+421 43 4012811

Národné osvetové centrum

Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
+421 2 59214218

BIZ-TRADE, s.r.o.

Hviezdoslavova 55/39, 956 31 Krušovce
+421 905 147917

Slovenská akadémia vied

Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
+421 2 52492751

Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied

Dúbravská 9, 841 04 Bratislava
+421 2 54793895

Národné pamiatkové a krajinné centrum

Cesta na Červený most 6, 811 04 Bratislava
+421 2 54774805

Divadelný ústav Bratislava

Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava
+421 2 59304702

Ivan Gontko GOGO Agency

Farská 42, 949 01 Nitra
+421 905 265512

Eventide media s. r. o.

Palmová 8, 851 01 Bratislava
+421 907 761 809

MsKC

SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 915 522 505