Úrady, inštitúcie, autorizačné, oceňovacie, overovacie, normy

Nájdených 156 firiem

TECH-K s.r.o.

Rakytová 397/15, 971 01 Prievidza
+421 948 299767

EAN Slovakia, s.r.o.

Nanterská 23, 010 08 Žilina
+421 41 5004170

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.

Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava
+421 2 53417014

Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
+421 2 49208100

Slovenský ústav technickej normalizácie

Karloveská cesta 63, 842 45 Bratislava
+421 2 60294452

QECON, spol. s r.o.

Nemčianska cesta 31, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 3221234

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66, 040 01 Košice
+421 55 7871940

REVIMONT - DG, s.r.o.

Bystrička 111, 038 04 Martin
+421 43 4385215

Slovenská národná akreditačná služba

Karloveská 63, 841 04 Bratislava
+421 948 349517

Národná agentúra ISBN v SR

Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
+421 43 4131267

Slovenský metrologický ústav

Karloveská cesta 63, 842 55 Bratislava
+421 2 60294600

PROGRESS - expertízno znalecká, spol. s r.o.

Benického 11, 949 01 Nitra
+421 37 7332763

Inštitút kvality a bezpečnosti, s.r.o.

Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava
+421 2 44373853

Marián Dúha

Eleny Hroboňovej 1371/5, 026 01 Dolný Kubín
+421 43 5865726

Švajčiarsko-Slovenská Obchodná komora

Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava 2
+421 2 43636617

Ján Lapšanský - XAMAX

Jakabova 35, 821 04 Bratislava
+421 2 43429000

KYRON spol. s.r.o.

Jelačičova 14, 821 0 Bratislava 2
+421 0903712635

Environmental Institute, s.r.o.

Okružná 784/42, 972 41 Koš
+421 46 5430917

Stavebné bytové družstvo STAVBYT

Kvetná 3, 932 01 Veľký Meder
+421 31 5552091

Ing. Ľudovít Matula - Psychotronik

Kvetoslavov 32, 930 41 Kvetoslavov
+421 31 5625187

Tibor Švéda

Štúrova 6, 927 01 Šaľa
+421 31 7707425

Róbert Husár fa ROBI

Hodžova 56, 949 01 Nitra
+421 903 751265

Ľubomír Hrúz SPOJ Hlas

Podjavorinskej 11, 949 11 Nitra
+421 37 6567083

Magdaléna Nagyová NA-SPED-NITRA

Wilsonovo nábrežie 76, 949 01 Nitra
+421 37 7412808

Ing. Daniela Jókútyová Triáda

Partizánska 43, 949 01 Nitra
+421 37 7414612; +421 903 730202

Ing. Ladislav Kysler Poradensko obchodná firma

Štefánikova 12 , 949 01 Nitra
+421 37 7410675

EKOSERVIS, spol. s r.o.

Novozámocká 428, 949 01 Nitra
+421 37 6564249

Štátny veterinárny ústav

Akademická 3, 949 01 Nitra
+421 (037) 6536520-3

Liaharenský podnik,a.s.

Párovské Háje, 949 01 Nitra
+421 (037) 6518511

2T-NITRA,s.r.o.

č.458, 951 02 Pohranice
+421 (037) 7871209

LAS V & M, s.r.o.

Hronská 4, 934 01 Levice
+421 (036) 6314814

RNDr.Peter Kováč-BIOFARMA

Farská 33, 949 01 Nitra
+421 (037) 7721712

Stredisko služieb škole

Na vŕšku 4, 949 01 Nitra
+421 (037) 6516303

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Kmeťkova 3, 949 01 Nitra
+421 (037) 6516303

ZERO-Štefan Knapčík

Koceľova 8, 949 01 Nitra
+421 (037) 6526216

Slovak manual medicine

Novozámocká 102, 949 05 Nitra
+421 (037) 7412524

FOTOSLUŽBA-Vladimír Klčo

Dionýza Štúra 759/35, 926 01 Sereď
+421 (031) 7895143

Mária Kúdelová

Dopravná 14, 934 01 Levice
+421 (031) 7895143

SymarTech s.r.o.

SNP 131, 937 01 Želiezovce
+421 (036) 7711730

K-PLAST-Ing.Anton Kubačka

8.mája 3012, 926 01 Sereď
+421 (031) 7897177

VAMEL-Vajíček Marián,Ing.

Panská dolina 80, 949 01 Nitra
+421 (037) 7416493

APEKO-Peter Kováčik

č.227, 935 23 Rybník
+421 (036) 6324179

AEPS, s.r.o.

Športová 1017, 951 31 Močenok
+421 (0905) 627587

Ing.Peter Urban-SUNLIGHT

Južná 26, 949 01 Nitra
+421 (0905) 620504

Chovprodukt,a.s.

Farská 35, 949 01 Nitra
+421 (037) 7721682

REMOFIL-Ján Hipp

Hviezdoslavova 27, 949 01 Nitra
+421 (0905) 756011

Jaroslav Srnčík-montáž krbov

Clementisova 10, 949 01 Nitra
+421 (037) 7334754

LOLA - módny salón

Farská 44, 949 01 Nitra
+421 (037) 6525144

Centrum poradensko - psychologických služieb

Štefánikova 69, 949 01 Nitra
+421 (037) 6549275

Vladimír Moravčík MEDIUM plus.R

Škultétyho 40, 949 01 Nitra
+421 (0905) 605079