Priemyselné konfederácie

Zobraziť len kraj
Zobraziť len okres
ZOBRAZIŤ VŠETKO

Nájdených 233 firiem

Slovenská asociácia pre elektronický obchod

Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava
+421 948 853353

Podnikateľská aliancia Slovenska

Bajkalská 25, 927 18 Bratislava
+421 2 58233481

Slovenská advokátska komora

Kolárska 4, 811 06 Bratislava
+421 2 20422742

Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu

Mlynské nivy 48, 821 05 Bratislava
+421 2 58239630

Slovenská komora zubných technikov

Černyševského 26, 851 01 Bratislava
+421 2 62410523

Slovenská komora patentových zástupcov

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
+421 2 53418092

Slovenská komora psychológov

Trnavská cesta 112, 821 02 Bratislava
+421 2 43630699

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Amurská 71, 821 06 Bratislava
+421 2 40202061

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Mierová 56, 821 05 Bratislava
+421 2 43630610

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA POISŤOVNÍ

Bajkalská 19B (severná veža, 4. poschodie), 821 01 Bratislava
+421 2 32101840

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Koceľova 15, 815 94 Bratislava
+421 2 43336188

Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska

Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
+421 2 57296306

Slovenská meteorologická spoločnosť

Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
+421 2 59145111

Slovenský syndikát novinárov

Župné nám. 7, 815 68 Bratislava
+421 2 54435071

Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Drieňová 3, 821 01 Bratislava
+421 2 43635667

Slovenská komora exekútorov

Šustekova 49, 851 04 Bratislava
+421 2 63536746

Cech podnikateľov v energetike

Pankúchova 7, 851 04 Bratislava
+421 2 62316740

Slovenská asociácia knižníc

Námestie Slobody 19, 812 23 Bratislava
+421 2 52962427

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

Hviezdoslavovo námestie 20, 811 02 Bratislava
+421 2 53934230

Slovenská asociácia výskumných agentúr

Štefánikova 19, 811 05 Bratislava
+421 2 52492828

Združenie organizácií verejných prác

Technická 6, 821 04 Bratislava
+421 2 43424853

Asociácia leteckých výrobcov SR

Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava
+421 2 59234205

Slovenská asociácia pre poradenstvo v riadení

Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
+421 2 55565638

Slovenská asociácia pre biomasu

Svätovojtešská 35, 831 03 Bratislava
+421 2 44255819

SLOVCA - Slovak Venture Capital and Private Equity Association

Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
+421 2 59396113

Asociácia Direct Marketingu /ADiMA/

Cukrová 14, 813 39 Bratislava
+421 2 50117429

Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov

Strečnianska 12, 851 05 Bratislava
+421 2 63820088

Asociácia výrobcov nealko nápojov a minerálnych vôd na Slovensku

Kukučínova 22, 831 03 Bratislava
+421 2 44644805

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr

Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
+421 2 53419058

Kalibračné združenie SR

Šulekova 33, 811 03 Bratislava
+421 2 54644692

Slovenská spoločnosť údržby

Koceľova 15, 815 94 Bratislava
+421 2 50207623

Združenie poskytovateľov webhostingu v SR

Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
+421 903 752866

Zväz polygrafie na Slovensku

Račianska 190, 831 06 Bratislava
+421 2 44459066

Notárska komora Slovenskej republiky

Záhradnícka 66, 821 08 Bratislava
+421 2 55642312

Komora reštaurátorov

Lermontovova 8, 811 05 Bratislava
+421 2 54419811

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
+421 2 50221414

Slovenská komora stavebných inžinierov

Mýtna 29, 810 05 Bratislava
+421 2 52495042

Slovenská komora architektov

Panská 15, 811 01 Bratislava
+421 2 54431080

Komora veterinárnych lekárov SR

Botanická 17, 841 04 Bratislava
+421 2 65443212

Komora geodetov a kartografov

Na paši 4, 821 02 Bratislava
+421 2 44888348

COOP PRODUKT SLOVENSKO

Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
+421 2 58241370

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok

Heydukova 1, 811 08 Bratislava
+421 2 52631187

ASPEK - Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Mlynské nivy 48, 821 05 Bratislava
+421 2 53411420

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

Trnavská 112, 821 02 Bratislava
+421 2 43630695

Potravinárska komora Slovenska

Einsteinova 23, Digital Park, 851 01 Bratislava
+421 2 44450045

Konfederácia odborových zväzov

Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava
+421 2 50239103

Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj

Košická 52, 821 08 Bratislava
+421 2 52442321

Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska

Grösslingová 51, 811 09 Bratislava
+421 2 52962370